Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 544760-2022

05/10/2022    S192

Suomi-Valtioneuvosto: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2022/S 192-544760

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245872-8
Postiosoite: PL 29
Postitoimipaikka: VALTIONEUVOSTO
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00023
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://okm.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Luokka 2 - Sidosryhmätutkimus

Viitenumero: VN/12050/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koski sidosryhmätutkimuksen suunnittelua ja toteutusta sekä tulosten esittelyä. Sidosryhmätutkimus toteutetaan sopimuskaudella yhteensä kaksi (2) kertaa, niin että ensimmäinen tutkimus toteutetaan vuonna 2022 ja toinen tutkimus vuonna 2025. Sidosryhmätutkimuksen tavoitteena on selvittää hankintayksikön maine.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 31 400.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä ”DPS”). DPS:n sisäinen kilpailutus tehtiin luokassa 2 "Erillispalvelut". Asiakas valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan ja teki voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen.

Kilpailutus koski sidosryhmätutkimuksen suunnittelua ja toteutusta sekä tulosten esittelyä. Sidosryhmätutkimus toteutetaan sopimuskaudella yhteensä kaksi (2) kertaa, niin että ensimmäinen tutkimus toteutetaan vuonna 2022 ja toinen tutkimus vuonna 2025. Sidosryhmätutkimuksen tavoitteena on selvittää hankintayksikön maine.

Hankintasopimus allekirjoitettiin 16.9.2022 ja sopimuskausi päättyy 31.12.2026.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 1: Tarjottujen henkilöresurssien osaaminen, kokemus ja taidot / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 2: Esitys palvelun sisällöstä / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 70
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio: Asiantuntijatyönä tehtävä kehitystyö

Asiakas varasi optiona mahdollisuuden hankkia tarvittaessa arviolta neljän (4) henkilötyöpäivän (htp) verran sidosryhmätutkimuksen kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ennen vuonna 2025 tehtävää tutkimusta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2020-2026 DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISTÄ HANKINTAA KOSKEVA HANKINTASOPIMUS

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/09/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Innolink Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI10446647
Postiosoite: Itämerenkatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00180
Maa: Suomi
Internetosoite: https://www.innolink.fi/
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 31 400.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Tutkimusten puhelinhaastatteluiden toteutus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/09/2022