Varor - 545178-2018

12/12/2018    S239    Europeiska kommissionen - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Tyskland-Karlsruhe: Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

2018/S 239-545178

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 232-529228)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe
PO Box 2340
Karlsruhe
76125
Tyskland
Kontaktperson: Abteilung Auftragsvergabe
E-post: JRC-PROCUREMENT-KARLSRUHE@ec.europa.eu
Nuts-kod: DE12

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

Referensnummer: JRC/KRU/2018/G.1/0141/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18141000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/12/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-529228

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation
I stället för:

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4218

Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4218

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress.

Ska det stå:

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4218

Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4218

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress.

VII.2)Övriga upplysningar: