Építési beruházás - 54562-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 025-054562

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 199-449891)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Hivatkozási szám: EKR000511302018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002- Új pécsi vásárcsarnok megépítése.

Nyertes Ajánlattevő feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 199-449891

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 15/02/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 15/02/2019
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő 4. sz. kiegészítő tájékoztatásban tájékoztatta a Gazdasági Szereplőket arról, hogy a változások a Közbeszerzési dokumentumok teljességét figyelembe véve nem minősülnek jelentős változásnak, hanem további műszaki tartalom változás nélkül az árazás egységesítését szolgálja, és nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. Az 5. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglalt Ajánlatkérői válasz és csatolt dokumentum vonatkozásában ugyanezen megállapítások fennállnak.

Ajánlatkérő tájékoztatta továbbá Gazdasági szereplőket arról, hogy a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az árazatlan költségvetések javítása tárgyában módosító hirdetményt adott fel, azonban tekintettel arra, hogy annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 14. napot megelőző napra esik, ezért az ajánlattételi határidő meghosszabbítását mellőzi. A hirdetmény feladása vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész megadása nélkül a hirdetmény technikai okokból nem továbbítható a Kiadóhivatalnak.

Fentiekre tekintettel a Kbt.-nek való megfelelőség szem előtt tartásával Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a korábban hivatkozott feladott hirdetmény keretében 13.2.2019 napjának 11:00 órájáról 15.2.2019 napjának 10:00 órájára meghosszabbítja, mely meghosszabbítás mértéke a fent ismertetett indokokra figyelemmel arányban áll a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk, a változtatás jelentőségével.