Доставки - 545776-2022

TIЗаглавиеГepмaния-Карлсруе: Доставка на многофункционална апаратура за измерване на физични свойства без криогенни течности
NDНомер на публикацията на обявлението545776-2022
PDДата на публикуване07/10/2022
OJНомер на броя на ОВ S194
TWГрад/населено място на купувачаКАРЛСРУЕ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 – Nuclear Science and Applications
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаDE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен30/09/2022
DTКраен срок за подаване07/11/2022
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)38400000 - Уреди за контрол на физически характеристики
38553000 - Магнитни измервателни уреди
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)DE122
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048