Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 545938-2019

19/11/2019    S223

Belgien-Bryssel: Enskilt ramtjänsteavtal för tillhandahållande av utbildningstjänster online och tjänster för närutbildning av frivilligkandidater för initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete

2019/S 223-545938

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Postadress: Avenue du Bourget 1, For the attention of: Unit R2 — Finances, Accounting, Programming, Office SPA2 06/98, ref.: Call for tenders EACEA/2019/06
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: EACEA Tenders
E-post: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Upphandlarprofil: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Enskilt ramtjänsteavtal för tillhandahållande av utbildningstjänster online och tjänster för närutbildning av frivilligkandidater för initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete

Referensnummer: EACEA/2019/06
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster - FA04
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Eacea vill sluta ett avtal för att köpa tjänster för guidade webbaserade kurser via en centralt placerad utbildningsplattform, och utbildningsmoduler med fysisk närvaro i Europeiska unionen (varaktighet 9-12 dagar), inklusive resor och boende för deltagare och tjänster för utvärderingen av frivilligkandidaternas kompetens enligt bestämmelserna i artikel 3 och bilaga till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 627 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80310000 Undervisning i ungdomsskola - JA07
80521000 Utbildningsprogram
80550000 Säkerhetsövningar
80562000 Första hjälpen-utbildning
80420000 E-lärande
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet för ramavtalet är följande: Att genomföra utbildningsprogrammet för initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1244/2014 av den 20 november 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 (implementeringsförordningen), samt förbereda utbildning och utvärdering av frivilligkandidater. Utbildningen är baserad på kompetensramen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1398/2014 av den 24 oktober 2014 om fastställande av normer för frivilligkandidater och EU-frivilliga för humanitärt arbete (delegerade förordningen). Den består av en kombinerad inlärningsmetod baserad på webbaserade och fysiska närvarokurser i Europeiska unionen (varaktighet 9-12 dagar), inklusive resor och boende för deltagare. Den innehåller alla obligatoriska och valfria moduler. Det omfattar också bedömning efter utbildning som infördes i genomförandeförordningen, samt bedömning av frivilligkandidaternas kompetens enligt bestämmelserna i artikel 3 och bilaga till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 627 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 27
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningar enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet EU-frivilliga för humanitärt arbete

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Not till akten.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/12/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/12/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Eacea - SPA2, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: CG.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/11/2019