Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 545948-2019

19/11/2019    S223

Belgie-Brusel: Doplnění chybějících údajů a příprava půdy pro celoevropská úsilí v oblasti požární bezpečnosti

2019/S 223-545948

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Doplnění chybějících údajů a příprava půdy pro celoevropská úsilí v oblasti požární bezpečnosti

Spisové číslo: 760/PP/GRO/PPA/19/11229
II.1.2)Hlavní kód CPV
79410000 Obchodní a podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Povaha a formát shromážděných požárních údajů se výrazně liší napříč členskými zeměmi a to představuje překážku pro srovnávání údajů a tím také účinné posuzování možných osvědčených postupů a úspěšných přístupů v oblasti bezpečnosti.

Cílem projektu je zmapování stávajících údajů a vypracování návrhu způsobu, jakým lze vyřešit nedostatek společných údajů za účelem poskytnutí smysluplných datových souborů, aby bylo možné přijmout zákonná rozhodnutí o požární bezpečnosti na úrovni členských zemí a EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 630 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zakázky je zmapovat používanou terminologii a údaje shromážděné členskými zeměmi EU s ohledem na případy požáru a navrhnout společnou terminologii a metodu shromažďování potřebných údajů v každé členské zemi EU za účelem získat smysluplné datové soubory (na základě standardizovaných pojmů a definicí). To by zase umožnilo rozhodnutí založená na vědomostech ohledně požární bezpečnosti na úrovni členských zemí a EU v souvislosti s požáry budov (tj. domů, bytových bloků, kancelářských budov, komerčních budov, nemocnic, škol a školek, domovů důchodců atd.).

Pilotní projekt by mohl vést k možnému následnému přípravnému opatření s cílem zahájit konkrétní kroky a iniciativy na úrovni EU na podporu úsilí členských zemí v oblasti požární bezpečnosti a prevence požáru včetně jejich úsilí v oblasti renovace budov, a tím podpořit bezpečnost pro obyvatele Evropy jakož i trvale udržitelný růst a vytváření nových pracovních míst v Evropě.

Kromě pokrytí stávajících postupů co do terminologie a shromažďování dat v členských zemích EU v oblasti požární bezpečnosti musí pilotní projekt identifikovat osvědčené postupy mimo EU, alespoň v USA, Kanadě, Norsku a Austrálii. Musí také pokrýt stávající harmonizační proces v souvislosti s terminologií a shromažďování dat o požární bezpečnosti v rámci EU a na mezinárodní úrovni.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Metodika / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Projektové řízení a zdroje / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Úplnost, srozumitelnost a prezentace nabídky / Váha: 20
Cena - Váha: 50 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 630 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 17
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pilotní projekt Evropského parlamentu - Doplnění chybějících údajů a příprava půdy pro celoevropská úsilí v oblasti požární bezpečnosti -otevřená výzva č. 760/PP/GRO/PPA/19/11229.

II.2.14)Další informace

Pracovním jazykem tohoto doplnění chybějících údajů a přípravy půdy pro celoevropská úsilí v oblasti požární bezpečnosti je angličtina.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/01/2020
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/01/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise — Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Breydel Building — Avenue d'Auderghem 45 — 1040 Brussels, BELGIE.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Pro tuto výzvu je možné pouze elektronické podání prostřednictvím systému elektronického podání „e-submission“.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podrobné informace o lhůtách pro postupy přezkumu: viz internetová adresa uvedená v odd. I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/11/2019