Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 54607-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2019/S 025-054607

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szeged-csanad.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2-4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1 216,84 m2

I. emelet: 929,48 m2

II. emelet: 688,16 m2

III. emelet: 192,03 m2

Kiszolgáló épület összes: 3 026.51 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő

2 db teherlift 1 000 kg

Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1 884,04 m2

I. em: 539,11 m2

II. em: 408,70 m2

Összesen: 2 789,31 m2

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő

Építménymagasság: 11,39 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 514,13 m2

Földszint: 568,03 m2

Emelet: 529,42 m2

Emelet: 529,42 m2

Tetőtér: 136,04 m2

Összesen: 2 277,04 m2

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 127,84 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV - os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom - os optikai kábel és MOL - os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

Továbbá opcionális tételek.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 190-388383

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 399 947 790.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés I. számú módosítása: 16.6.2018 napján került aláírásra.

A szerződés II. számú - jelen hirdetménnyel közzétett - módosítása: 10.1.2019 napján került aláírásra.

A VII.1.6) pont és a VII.2.3) pont szerinti ellenérték az opcionális tételek ellenértékét is tartalmazza, az V.2.4) pontban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár és ellenérték került rögzítésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2-4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1282,4 m2

I.emelet: 867,7 m2

II.emelet: 730,04 m2

III.emelet: 609,86 m2

Kiszolgáló épület összes: 3490,0 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1026,9 m2

Stadion mindösszesen: 4516,9 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 1 db akadálymentes 630 kg/8 fő

2 db akadálymentes 1 000 kg/13 fő

Vendégek+sajtó létszáma: 8211 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8251 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a nyugati lelátó 19,1 m fesztávolságú, az északi, keleti és a déli lelátó 18,8 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1888,64 m2

I.em: 531,75 m2

II.em: 400,11 m2

Összesen: 2820,5 m2

Nézők létszáma: 146 fix+316 mobil = 462 fő

Építménymagasság: 11,30 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület bontási munkái

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 204,57 m2

Földszint: 536,15+27,12 loggia=563,27 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Padlás: 342,78 m2

Összesen: 2347,08 m2

D ütem: Meglévő Porta épület elbontása és Új konténerporta épület kiépítése

Jegypénztár, pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 208,54 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 180,86 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV-os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecomos optikai kábel és MOL-os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alkalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105x68 m

Élőfűvel borított terület:110x70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

További opció lehívására nem kerül sor.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/09/2017
Befejezés: 15/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 708 606 824.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A jelen Szerződésmódosítás tárgya a tervek módosított elkészítése, egyes munkák módosított tartalom szerinti kivitelezése, illetve további kiegészítő munkák elvégzése. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként elmaradnak, módosulnak, illetve további új tételekkel egészülnek ki. – A módosított műszaki tartalmat a jelen hirdetmény VII.1.4) pontja tartalmazza

A szerződés szövegében tett egyéb módosítások:

2. Eredeti szerződéses feltétel:

"16. A III. Fejezet 7. pontjában meghatározott Alapmennyiség hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj összege 9 399 947 790 Ft (azaz kilencmilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznegyvenhétezer-hétszázkilencven forint) + törvény szerinti ÁFA."

A szerződés 16. pontja a módosítást követően:

„A III. Fejezet 7. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Megrendelő által lehívott Opciós mennyiség (valamennyi alapszerződés szerinti opciós tétel, kivéve az árazott költségvetés Opció II. sorában szereplő tételek nettó 166 383 160 Ft értékű le nem hívott része.) hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj összege 12 708 606 824 Ft (azaz Tizenkétmilliárd-hétszáznyolcmillió-hatszázhatezer-nyolcszázhuszonnégy forint) + törvény szerinti áfa.”

3. Eredeti szerződéses feltétel:

"27. A Szerződés teljesítésének kötbérterhes véghatárideje az Alapmennyiség tekintetében (beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát is) a szerződés megkötésétől számított maximum 17 hónap."

A szerződés 27. pontja a módosítást követően:

„A Szerződés teljesítésének kötbérterhes véghatárideje (beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát is) 15.8.2019 napja."

4. A szerződés 28. pontja az alábbi e. alponttal egészül ki:

"A Szerződés teljesítése tekintetében kötbérterhes részhatáridők:

"e. A jelen Módosítás 1. számú mellékletében foglaltakkal nem érintett (a 7. számú mellékletben felsorolt) műszaki tartalom vonatkozásában 29.3.2019 napja."

VII.2.2) A módosítások okai (a karakterkorlátra tekintettel itt kerül egy részük feltüntetésre)

1-2. Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bek. foglaltak szerint, az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat és a 2018. évi L. tv. által biztosított fedezet és a Megrendelő részéről az edzőpályák és a centerpálya téli-nyári használatára, valamint a létesítménnyel kapcsolatos további Megrendelői igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bek-ben foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

— Az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem,

— A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg,

— A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

Az Ellenérték Növekedés mértéke, nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bek. a) pontja szerinti követelménynek, továbbá az Ellenérték Növekedés mértéke az eredeti szerződéses érték 6,54 %-a, így a módosítás a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja szerinti követelményeknek.

3. Az Ellenérték Növekedéshez kapcsolódó Módosítás Műszaki Leírása szerinti munkák indokolttá tették a teljesítési véghatáridő módosítását is.

A Szerződés szerinti teljesítési véghatáridejének dátuma 22.2.2019 napja. A jelen szerződésmódosítás aláírásának napja 10.1.2019 napja. A módosított műszaki tartalom szerinti pályaépítés megvalósítási időigénye 187 nap. 10.1.2019 napjától számított 187 nap 16.7.2019 napja, az ezt követő 30 napos műszaki átadás-átvétel figyelembevételével pedig a módosított teljesítési véghatáridő dátuma: 15.8.2019.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VII.2.1) pont folytatása: 4. A jelen módosítás 7. számú mellékletében foglalt tervezési és kivitelezési munkálatokkal nem érintett műszaki tartalom vonatkozásában a teljesítési határidő módosítása az Építési Területen áthaladó 300 mm-es nyomóvezetéknek nem a kivitelezési munkákkal összefüggő, több alkalommal, ismeretlen okból történő eltörése, valamint ennek következtében a munkaterület munkavégzésre történő alkalmatlanná válása miatt szükséges. A határidő módosítása a kár elhárításhoz és a terület munkavégzésre történő alkalmassá tételéhez szükséges időtartam mértékét (35 nap) nem lépi túl.

A nyomóvezetékkel kapcsolatos törések sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő részéről, kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatóak. A nyomóvezeték nyomvonala a kivitelezés során feltárásra került, a közelében annak eltörését megelőzően munkavégzés nem történt. Az elvégzett munkálatok és a határidő tolódás a Szerződés általános jellegét nem változtatják meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 928 611 642.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 708 606 824.00 HUF