Byggentreprenader - 546110-2021

27/10/2021    S209

Sverige-Sandviken: Byggnation av hotell

2021/S 209-546110

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Högbo Bruks AB
Nationellt registreringsnummer: 556011-9140
Postadress: Högbo Bruks AB Box 136
Ort: Sandviken
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 81131
Land: Sverige
Kontaktperson: Sami  Heino HB
E-post: sami.heino@sandviken.se
Telefon: +26 240000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hogbobruk.se/hogbo-bruks-ab.html
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61516
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61516
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Om- och tillbyggnation Högbo Brukshotell

Referensnummer: HB2021/001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45212411 Byggnation av hotell
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna entreprenad avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell beläget i Sandvikens Kommun. Inklusive ombyggnation av spa-avdelningen samt en ny relaxavdelning.

Högbo Bruk söker nu en totalentreprenör som tillsammans vill vara med att förverkliga våra planer med om- och tillbyggnationen av hotellet och arbeta med oss i samverkan, s.k. partnering.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45212411 Byggnation av hotell
45262700 Ombyggnadsarbete
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna entreprenad avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell beläget i Sandvikens Kommun. Inklusive ombyggnation av spa-avdelningen samt en ny relaxavdelning.

Högbo Bruk söker nu en totalentreprenör som tillsammans vill vara med att förverkliga våra planer med om- och tillbyggnationen av hotellet och arbeta med oss i samverkan, s.k. partnering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/11/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/10/2021