Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 546172-2019

19/11/2019    S223

Magyarország-Balatonfűzfő: Építési munkák

2019/S 223-546172

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás tér 2.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
E-mail: elek.aniko@nagyeskiss.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 88543901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nitrokemia.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tiszavasvári,hulladéklerakó kármentesítés

Hivatkozási szám: EKR000535892019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítés I. ütem

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 098 290 659.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45262640 Környezetvédelmi fejlesztések
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszavasvári Alkaloida volt hulladéklerakó területe és környezete. hrsz.: 0282, országos közút

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó területén és környezetében a 219/2004. (VII.24.) K.r. szerinti kármentesítési beavatkozás első szakasza munkarészeinek a közbesz. dok.-ban írt teljesítése.

— Passzív beavatkozás részeként sekély-rétegvíztartó bevédése mélyrésfal létesítésével (passzív hidraulikus védelem):

A szennyeződés a teljes (26,2 ha) térséget körbezáró, sekély rétegvíztartó feküjébe (28-30 m mélység) min. 2 m-ig bekötő HDPE fólia betétes, bentonitos, önszilárduló zaggyal kitöltött résfallal, ill. azzal egyenértékű műszaki megoldással izolálható el a környezetétől. A résfal a korábbi résfal nyomvonalát követi, de annál mélyebb. Az új résfalat a regionálisan kifejlődött és kellő vastagságú agyagrétegbe kell bekötni,a szennyezést tartalmazó rétegeket harántolja.

A résfal:

— hossz: 2135,3 m,

— szélesség: 0,6 m

— réselési talpmélység: 28 - 31 m

— felület: 61 500 m2

— térfogat (kiemelt zagyos föld min. térfogata): 36 900 m3

— HDPE fóliabetét: 2,5 mm vastag

A réselésnél alkalmazandó önszilárduló zagy javasolt összetételi mennyiségi aránya (kb. 1 m3 zagyhoz):

— 980 l tiszta víz

— 120 kg cement

— 45 kg bentonit

Feladat a kitermelt zagyos föld, gyógyszergyártási veszélyes hulladék és szennyezettsége miatt helyben el nem helyezhető szárított föld elszállítása, veszélyes hulladék elszállítására alkalmas eszközzel, feljogosított veszély. hull. kezelőhöz.

— Aktív beavatkoz részeként a vízkitermelő, tisztító és visszanyelető rendszer kiépítése, próbaüzeme, üzemeltetése további 6 hónapig, a vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállítása és engedély beszerzése:

A területről kijutott felszín alatti víz szennyezés (nehézfém, gyógyszergyártásból származó szerves vegyületek) a szomszédos területekből kb. 4,5 ha-t szennyezett el D kármentesítési célállapot határértéket meghaladó koncentráció felett.

Feladat a résfalon kívülre kerülő szennyezőanyagok eltávolítása. A rendszer elemei: termelőkutakból álló kitermelő hálózat; többlépcsős, a kitermelt víz tisztítására alkalmas vízkezelő berendezés és a szennyezett és a tisztított vízáramok elvezetésére és visszaszikkasztására szolgáló csőhálózatok kivitelezése, mérő és vezérlő elemekkel.

Számítások alapján 150 m3/d hozammal történő víztermelés és nyeletés esetén a résfalon kívül rekedt szennyeződések egy markáns depresszióval lefedhetők és a célállapot 6 év alatt elérhető.

A kármentesítések a szomszédos bánya víztelenítési tevékenysége okozta depresszió hatást részben a résfal menti nyeletőárok megfelelő működtetésével, részben a résfalon belüli vízszint szabályozásával úgy kell ellensúlyozni, hogy a résfal két oldala közötti potenciálkülönbség a két métert ne haladja meg.

A szennyezett felszín alatti víz kezelő rendszer kiépítés részei:

— Résfalon kívüli területrészen szennyezettség térbeli elhelyezkedésének és a kiépítendő vízi létesítmények méretezésének aktualizálása

— Területelőkészítő munkák 50 235 m2-en

— Vízi létesítmények kiépítése (vízkitermelő, víznyelető drének és kutak, kármentesítési monitoring rendszer (87 db monitoring kút), szikkasztórendszer, vezetékrendszer, szerves és toxikus fémszenyezők tisztítására is alkalmas vízkezelő rendszer (200 m3/nap kapacitásra tervezett), energiaellátás, irányítástechnikai rendszer építése)

— Terület helyreállítása (kiszoruló föld kezelése minősítéssel 9377 m3, árkok helyreállítása 500 m, kerítés helyreállítás 500 m, visszahumuszolás 53 249 m3)

— Vízkezelő rendszer beüzemelése minősítő vizsgálatokkal (12 hónap próbaüzem + 6 hónap üzemelés). Víztisztítási technológia üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése, technológiai ellenőrző és minősító vizsgálatok elvégzése.

Kapcsolódó tervezési és dokumentálási feladatok: Organizációs terv, Mintavételezési és Minőségellenőrzési Terv (MMT), Minőségbiztosítási Terv, Technológiai Utasítás (TU), Fakivágási terv, Kiviteli terv, Vízjogi üzemeltetési terv, Beavatkozás előrehaladási jelentés elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) K.r. 9.mell. szerinti tartalommal, FAVI adatszolgáltatás

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet projektvezetői és/vagy műszaki irányítói szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 135-330860
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tiszavasvári, hulladéklerakó kármentesítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Fax: +36 66510611
Internetcím: http://www.dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 098 290 659.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok, területelőkészítő munkák részmunkái, mélyrésfal kiépítésének részmunkái, a résfalas bevédéssel érintett területrész helyreállításának részmunkái, résfalas lokalizációhoz kapcsolódó minősítések részmunkái, résfalon kívüli területrészen szennyezettség térbeli elhelyezkedésének és a kiépítendő vízi létesítmények méretezésének aktualizálása

Folytatás a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 20.

Adószám: 11053727-2-04

V.2.5) pont folytatása:

A víztisztítás során alkalmazandó vízi létesítmények kiépítésének részmunkái, aktív beavatkozási szakasszal érintett terület helyreállításának részmunkái, kiépített aktív vízkezelő rendszer beüzemelése minősítő vizsgálatokkal részmunkái, kiépített vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezésének részmunkái, I. mérföldkövet megelőző dokumentumok elkészítésének részmunkái, projektzáráshoz kapcsolódó hatósági eljárások dokumentumainak elkészítésének és engedélyezésének részmunkái,

Jelenleg ismert alvállalkozók:

TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1182 Budapest, Királyhágó utca 73. B. ép. 3. em. 8.) 12833845-2-43

Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 70.) - 2574997-2-43,

Stefán és Társai Térinformatikai Szolgáltató és Beruházó Betéti Társaság (2451 Ercsi, Esze Tamás utca 4.) - 24597849-2-07,

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2019