Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 546235-2019

19/11/2019    S223

Magyarország-Zalakaros: Szállodák kivitelezése

2019/S 223-546235

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 211-514836)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: SZ. Z. Szállodafejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81038862
Postai cím: Seregély utca 20.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czirákiné Pakulár Judit
E-mail: j.cziraki@gmail.com
Telefon: +36 302833361
Fax: +36 93941925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szabadics.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új szálloda kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001271812019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212410 Szállodák kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukció keretében megvalósuló projekt során 80 szobás, tervezetten 4 csillag superior besorolású, széles szolgáltatási körrel rendelkező szálloda kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 211-514836

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:

10

Helyesen:

12

Szakasz száma: II.2.11
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:

Ajánlatkérő – a II.2.4) pontjában meghatározottak szerint négy opcionális tételt határoz meg, tekintettel arra, hogy az opcióként meghatározott kivitelezési feladatok ellenszolgáltatásának teljesítéséhez – a tervezői költségvetés alapján – szükséges fedezettel jelenleg nem rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 120 napon belül bármikor, a vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni.

Az opcionális munkák teljesítésének határideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a megrendeléstől és munkaterület biztosításától számított 10 hónap.

II.2.14) pont folytatása:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le, figyelemmel arra, hogy az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege – a tervezői költségvetés alapján – nem nyújt fedezetet a teljes kivitelezés ellenszolgáltatására. Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet banki hitellel és saját forrásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a forráskiegészítést biztosító hitelkérelem elbírálására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben – felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító banki hitelkérelem kedvező elbírálására nem kerül sor. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 120 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

Helyesen:

Ajánlatkérő - a II.2.4) pontjában meghatározottak szerint négy opcionális tételt határoz meg, tekintettel arra, hogy az opcióként meghatározott kivitelezési feladatok ellenszolgáltatásának teljesítéséhez - a tervezői költségvetés alapján - szükséges fedezettel jelenleg nem rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 120 napon belül bármikor, a vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni.

Az opcionális munkák teljesítésének határideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a megrendeléstől és munkaterület biztosításától számított 12 hónap.

II.2.14) pont folytatása:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le, figyelemmel arra, hogy az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege - a tervezői költségvetés alapján - nem nyújt fedezetet a teljes kivitelezés ellenszolgáltatására. Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet banki hitellel és saját forrásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a forráskiegészítést biztosító hitelkérelem elbírálására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító banki hitelkérelem kedvező elbírálására nem kerül sor. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 120 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 02/12/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/12/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 02/12/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 06/12/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

18. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 200 millió forint, a káresemény összege legalább 100 millió forint.

19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

20. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.

22. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

A III.2.2) pont folytatása:

Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukcióban elnyert támogatás, valamint banki hitel és saját forrás biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: 55 %.

A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 9 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

Előleg: 5 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve, az előleg összegével csökkentve);

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

3. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

4. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

5. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

6. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

7. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

8. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

9. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

Az opcionális munkák esetében vállalkozó (opciónként) 1 db számla kiállítására jogosult.

A vállalkozói díj megfizetésére teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

Helyesen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

18. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 200 millió forint, a káresemény összege legalább 100 millió forint.

19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

20. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.

22. Ajánlatkérő helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít.Találkozás helye: Balatontourist Füred Kemping (8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 24.) főbejárata, időpontja: 22.11.2019, 10:00 óra.

23. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

A III.2.2) pont folytatása:

Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukcióban elnyert támogatás, valamint banki hitel és saját forrás biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: 55 %.

A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 9 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

Előleg: 5 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve, az előleg összegével csökkentve);

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

3. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

4. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

5. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

6. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

7. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

8. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

9. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

Az opcionális munkák esetében vállalkozó (opciónként) 1 db számla kiállítására jogosult.

A vállalkozói díj megfizetésére teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján eljárva tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a felhívás módosításával egyező tartalommal a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.