Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 546235-2019

19/11/2019    S223

Magyarország-Zalakaros: Szállodák kivitelezése

2019/S 223-546235

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 211-514836)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: SZ. Z. Szállodafejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81038862
Postai cím: Seregély utca 20.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czirákiné Pakulár Judit
E-mail: j.cziraki@gmail.com
Telefon: +36 302833361
Fax: +36 93941925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szabadics.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új szálloda kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001271812019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212410 Szállodák kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukció keretében megvalósuló projekt során 80 szobás, tervezetten 4 csillag superior besorolású, széles szolgáltatási körrel rendelkező szálloda kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 211-514836

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:

10

Helyesen:

12

Szakasz száma: II.2.11
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:

Ajánlatkérő – a II.2.4) pontjában meghatározottak szerint négy opcionális tételt határoz meg, tekintettel arra, hogy az opcióként meghatározott kivitelezési feladatok ellenszolgáltatásának teljesítéséhez – a tervezői költségvetés alapján – szükséges fedezettel jelenleg nem rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 120 napon belül bármikor, a vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni.

Az opcionális munkák teljesítésének határideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a megrendeléstől és munkaterület biztosításától számított 10 hónap.

II.2.14) pont folytatása:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le, figyelemmel arra, hogy az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege – a tervezői költségvetés alapján – nem nyújt fedezetet a teljes kivitelezés ellenszolgáltatására. Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet banki hitellel és saját forrásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a forráskiegészítést biztosító hitelkérelem elbírálására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben – felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító banki hitelkérelem kedvező elbírálására nem kerül sor. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 120 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

Helyesen:

Ajánlatkérő - a II.2.4) pontjában meghatározottak szerint négy opcionális tételt határoz meg, tekintettel arra, hogy az opcióként meghatározott kivitelezési feladatok ellenszolgáltatásának teljesítéséhez - a tervezői költségvetés alapján - szükséges fedezettel jelenleg nem rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 120 napon belül bármikor, a vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni.

Az opcionális munkák teljesítésének határideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a megrendeléstől és munkaterület biztosításától számított 12 hónap.

II.2.14) pont folytatása:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le, figyelemmel arra, hogy az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege - a tervezői költségvetés alapján - nem nyújt fedezetet a teljes kivitelezés ellenszolgáltatására. Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet banki hitellel és saját forrásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a forráskiegészítést biztosító hitelkérelem elbírálására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító banki hitelkérelem kedvező elbírálására nem kerül sor. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 120 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 02/12/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/12/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 02/12/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 06/12/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

18. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 200 millió forint, a káresemény összege legalább 100 millió forint.

19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

20. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.

22. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

A III.2.2) pont folytatása:

Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukcióban elnyert támogatás, valamint banki hitel és saját forrás biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: 55 %.

A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 9 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

Előleg: 5 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve, az előleg összegével csökkentve);

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

3. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

4. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

5. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

6. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

7. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

8. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

9. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

Az opcionális munkák esetében vállalkozó (opciónként) 1 db számla kiállítására jogosult.

A vállalkozói díj megfizetésére teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

Helyesen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

18. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 200 millió forint, a káresemény összege legalább 100 millió forint.

19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

20. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.

22. Ajánlatkérő helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít.Találkozás helye: Balatontourist Füred Kemping (8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 24.) főbejárata, időpontja: 22.11.2019, 10:00 óra.

23. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

A III.2.2) pont folytatása:

Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét az „Egyedi adottságú, vízparti 4* superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüreden” című, a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben támogatási konstrukcióban elnyert támogatás, valamint banki hitel és saját forrás biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: 55 %.

A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 9 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

Előleg: 5 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve, az előleg összegével csökkentve);

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

3. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

4. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

5. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

6. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

7. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

8. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 10 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

9. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 % (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

Az opcionális munkák esetében vállalkozó (opciónként) 1 db számla kiállítására jogosult.

A vállalkozói díj megfizetésére teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján eljárva tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a felhívás módosításával egyező tartalommal a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.