Supplies - 54626-2022

01/02/2022    S22

Croatia-Varaždin: Diagnostic agents

2022/S 022-054626

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
National registration number: 20184981156
Postal address: ULICA IVANA MEŠTROVIĆA BB
Town: Varaždin
NUTS code: HR062 Varaždinska županija
Postal code: 42000
Country: Croatia
Contact person: Emina Lajtman
E-mail: info@emida.hr
Telephone: +385 914223331
Internet address(es):
Main address: https://www.zzjzzv.hr/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reagensi i pribor za molekularnu dijagnostiku na Bioneer sustavu

Reference number: JN 12/2021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je roba: Reagensi i pribor za molekularnu dijagnostiku na Bioneer sustavu

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR062 Varaždinska županija
Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja ugovora odnosno isporuke robe je sjedište Naručitelja: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave je roba: Reagensi i pribor za molekularnu dijagnostiku na Bioneer sustavu

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Rok isporuke / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-603179
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Reagensi i pribor za molekularnu dijagnostiku na Bioneer sustavu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije.

Naziv i adresa žalbenog tijela: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb.

Članak 405. ZJN 2016:

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

(3) Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

(4) Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

(5) Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatrati nepravodobnom.

(6) Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) žalba se može dostaviti i elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/01/2022