Varer - 546379-2019

Submission deadline has been amended by:  557079-2019
19/11/2019    S223

Danmark-Allerød: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter

2019/S 223-546379

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Ellen Schmidt
E-mail: elsc@alleroed.dk
Telefon: +45 20516263
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117534510.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: Elsc@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: sth5@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
By: Bornholm
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Land: Danmark
E-mail: Mette.Rasch.Pedersen@brk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.brk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: niels.damgaard@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: kokkedal
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: sume@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: nemo01@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederiksberg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: jekab@frederikssund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: cle@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.furesoe.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kabro@gribskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
By: Halsnæs
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: geree@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ssp12@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: mogens.mosegaard.nielsen@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herlev.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ahas@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: vsc@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117534510.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117534510.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service, gennemføres med henblik på at indgå 2 rammeaftaler:

- Rammeaftale 1: Kaffe, te og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf,

- Rammeaftale 2: Flydende kaffe og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kaffe, te og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03131100 Kaffebønner
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
15861200 Koffeinfri kaffe
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af kaffe, te og relaterede produkter, samt maskiner/automater og service heraf.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Flydende kaffe og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03131100 Kaffebønner
15860000 Kaffe, te og hermed beslægtede produkter
15861200 Koffeinfri kaffe
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af flydende kaffe og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- - Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel (Egenkapital × 100 / Aktiver).

Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 10 000 000 DKK,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være positiv,

- Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 5 000 000 DKK.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer for tilsvarende leverancer indenfor:

- Rammeaftale 1: Kaffe, te og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf,

- Rammeaftale 2: Flydende kaffe og relaterede produkter samt maskiner/automater og service heraf.

Jf. pkt. 1.3 hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen,

- Modtager af leverancen (kunden),

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen,

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører kaffe, kaffemaskiner samt service heraf.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de anførte referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/04/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019