Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 546443-2020

13/11/2020    S222

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2020/S 222-546443

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12020052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartása: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (tartalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve)

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000 Ft, melytől + 30 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 136-311240

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PANNON PARK FOREST Kft.
Postai cím: Anna u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 400 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Mvm rendelet 18. § alapján:

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

A szerződés módosításának időpontja: 2020.11.02.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a Szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartása: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (tartalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve)

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek.

És 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000 Ft, melytől +30 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 452 307 692.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PANNON PARK FOREST Kft.
Postai cím: Anna utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződésmódosítás rendelkezései:

II.1. A Felek az 1. számú Szerződésmódosítás III. pontját javítják, így a Keretszerződés VII.1 pontjának helyes tartalma a következő (módosított, és kijavított rész félkövér dőlt betűvel megjelölve):

„Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés keretösszege: nettó 2 452 307 692,- Ft, azaz Kettőmilliárd-négyszázötvenkétmillió-háromszázhétezer-hatszázkilencvenkettő forint + ÁFA (továbbiakban: Keretösszeg).

A Vállalkozó jelen Keretszerződés aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő a Keretösszegtől legfeljebb +30 %-kal eltérhet (opcionális rész). A +30 %-os opcionális rész kapcsán Felek rögzítik, hogy csak a Keretösszeg igénybevételét követően, de a Keretszerződés időbeli hatálya alatt van lehetőség annak igénybevételére. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem jogosult többletköltség vagy díj érvényesítésére az opcionális rész erejéig.”

II.2. Felek az 1. számú Szerződésmódosítás IV.2. pont 2.1. és 2.2. alpontját az alábbiak szerint javítják:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján megalapozott a módosítás lehetősége figyelemmel az alábbiakra:

A Felek a Keretösszeg nettó 2 400 000 000,- Ft összegét nettó 2 452 307 692,- Ft összegre módosítják. Mivel a Felek a Keretösszeget nettó 2 452 307 692,- Ft összegre módosítják, így a megnövelt Keretösszegre tekintettel a legfeljebb +30 % mértékű opcionális rész összege nettó 735 692 308,- Ft összegre növekszik.

A Keretszerződés értéknövekedése (Keretösszeg: nettó 52 307 692,- Ft + Opcionális rész: nettó 15 692 308,- Ft) összesen nettó 68 000 000,- Ft, mely értéknövekedés nem éri el sem a Keretszerződés eredeti értékének 10 %-át képező nettó 320 000 000,- Ft összegét, sem az uniós értékhatár összegét.

II.3. A Felek rögzítik, hogy az 1. számú Szerződésmódosítás jelen Kijavítással nem érintett pontjai (Szerződésmódosítás indoka, IV.1. pontja, és IV.2. pont 2.3. alpontja) változatlanul irányadóak.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján Közbeszerzési Eljárást indított „Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén” tárgyában.

Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek 2018. június 25. napján Keretszerződést kötöttek egymással

A Felek a Keretszerződést 2020. augusztus 28. napján módosították, azonban az 1. számú Szerződésmódosítás elírás miatt a Felek konszenzusától eltérő tartalommal került aláírásra, mely elírást a Felek az okiratban, a II. pont szerint javítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 468 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 452 307 692.00 HUF