Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Tavarat - 546459-2019

19/11/2019    S223    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Ylivieska: Ambulanssit

2019/S 223-546459

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ylivieskan kaupunki /Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0190557-3
Postiosoite: Puusepäntie 2
Postitoimipaikka: Ylivieska
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 84100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marko Jämsen
Sähköpostiosoite: marko.jamsen@jokipelastus.fi
Puhelin: +358 444296018

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.jokipelastus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=262013&tpk=4805f920-4b8d-4469-81cd-653671f7c626
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ylivieska?id=262013&tpk=4805f920-4b8d-4469-81cd-653671f7c626
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ambulanssin ja korityön kokonaishankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34114121
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ylivieskan kaupunki / Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön tulevista ajoneuvoista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 150 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34114121
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee vuonna 2020 ja 2021 hankittavien ambulanssien kokonaistoimitusta Jokilaaksojen pelastuslaitokselle. Hankittavien ambulanssien alustava lukumäärä on 10–-16 kpl. Lisäksi on tarjottava vuoden 2022 aikana optiona hankittavia ambulansseja 1–7 kpl. Valmiin ambulanssin tulee täyttää SFS EN 1789 + A2 standardin mukaiset vaatimukset sekä ajoneuvolain 12.12.2014/1042 määrätyt M-uokan ominaisuudet tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mikäli jäljempänä SFS EN 1789 + A2 standardiin on poikkeama, noudatetaan tilaajan vaatimuksia. Laitteiden on oltava täysin yhteensopivia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen käytössä olevien ambulanssien ja niiden rakenteiden ja varusteiden kanssa sekä ensihoidon muiden toimintojen kanssa. Valmis kokonaispaketti sisältää alustan ja korityön sekä tarvittavat paikat varusteille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tarjouksessa on tarjottava vuoden 2022 aikana tarjouspyynnön mukaisia optiona hankittavia ambulansseja 1–7 kpl.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa mahdollisuuden hankkia tilattavien ambulanssien alustan osalta nelipyörävedolla varustetut ambulanssit. Kyseinen vapaaehtoinen optio tulee hinnoitella erikseen tarjouspyynnössä. Päätös option käytöstä päätetään tilauskohtaisesti tilausten yhteydessä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja täyttää tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233) velvoitteet.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Valitun toimittajan/toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus (liite 3). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/12/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Ajoneuvot liitetään Ylivieskan kaupungin leasing-rahoitussopimukseen. Hinta ei ole ainoa valintaperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. Vertailuperusteena pisteytys kokonaishankinnasta. Autot luovutetaan tilaajalle tankattuna ja katsastettuna.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/11/2019