Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 546740-2021

27/10/2021    S209

Lithuania-Kretinga: Oxygen administration unit

2021/S 209-546740

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Kretingos ligoninė
National registration number: 190300571
Postal address: Žemaitės al. 1
Town: Kretinga
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 97106
Country: Lithuania
Contact person: Danguolė Paulauskienė
E-mail: danguole.paulauskiene@kretingosligonine.lt
Telephone: +370 44579016
Fax: +370 44577207
Internet address(es):
Main address: http://www.kretingosligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7939
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=596141
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=596141&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centralizuotas deguonies tiekimo generatorius

II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkamas naujas centralizuoto deguonies tiekimo generatorius, įskaitant įrangos sumontavimą, instaliavimą ir įdiegimą, paruošimą darbui ir suderinimą, išbandymą.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamas naujas centralizuoto deguonies tiekimo generatorius, įskaitant įrangos sumontavimą, instaliavimą ir įdiegimą, paruošimą darbui ir suderinimą, išbandymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas „Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL; Projekto Nr. J02-CPVA-V-11-0006“

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą` Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nurodyti sutarties projekto V ir VI skyriuose.

2. Mokėjimo sąlygos detalizuotos II sutarties projekto dalyje.

3. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė : yra.

4. Subtiekėjų keitimo tvarka nurodyta sutarties projekte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 13:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

2. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, vadovaujantis 2020-03-26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75, 2.7 p. apmokėjimo terminai:

- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021