Supplies - 546871-2018

12/12/2018    S239    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Public-service buses

2018/S 239-546871

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
UAB „Vilniaus viešasis transportas“
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
LT-10209
Lithuania
Contact person: Gaudenis Sadaunykas
Telephone: +370 52394736
E-mail: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Fax: +370 52394749
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vvtr.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=434359
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=434359&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Naujų žemagrindžių SGD varomų miesto tipo autobusų pirkimas

Reference number: 413617
II.1.2)Main CPV code
34121100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių (angl. low floor) vienaukščių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų (toliau – transporto priemonė (-ės) / autobusas (-ai)), įskaitant jų priežiūrą ir remontą autobusams suteiktų garantijų laikotarpiu (per 24 mėnesių laikotarpį nuo autobuso perdavimo dienos arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks greičiau), t. y. garantiniai autobusų remontai, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos bei negarantiniai autobusų remontai, atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų techniniams aptarnavimams bei negarantiniams autobusų remontams tiekimas. Visi perkami autobusai turi būti nauji, vieno gamintojo ir vieno modelio, pagaminti ne anksčiau nei 2019 metais. Autobusai bus perkami finansinio lizingo būdu. Lizingo davėją atskiro viešojo pirkimo būdu išrinks perkantysis subjektas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000
50100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Verkių g. 52, LT-09109 Vilnius, LIETUVA.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių (angl. low floor) vienaukščių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų (toliau – transporto priemonė (-ės) / autobusas (-ai)), įskaitant jų priežiūrą ir remontą autobusams suteiktų garantijų laikotarpiu (per 24 mėnesių laikotarpį nuo autobuso perdavimo dienos arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks greičiau), t. y. garantiniai autobusų remontai, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos bei negarantiniai autobusų remontai, atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų techniniams aptarnavimams bei negarantiniams autobusų remontams tiekimas. Visi perkami autobusai turi būti nauji, vieno gamintojo ir vieno modelio, pagaminti ne anksčiau nei 2019 metais. Perkamų autobusų savybės, komplektacija, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Naujų žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų techninė specifikacija“. Autobusai bus perkami finansinio lizingo būdu. Lizingo davėją atskiro viešojo pirkimo būdu išrinks perkantysis subjektas. Autobusų pirkimo sutartis įsigalios finansinio lizingo sutarties įsigaliojimo dieną. Autobusai turi būti pristatyti ir lizingo davėjo nuosavybėn, o perkančiajam subjektui naudoti ir valdyti, perduoti ne ilgiau nei per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirmasis autobusas turi būti pristatytas ir lizingo davėjo nuosavybėn, o perkančiajam subjektui naudoti ir valdyti, perduotas ne vėliau nei 12-tą mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkantysis subjektas jokių išlaidų dėl autobusų pristatymo ir perdavimo lizingo davėjo nuosavybėn, o perkančiajam subjektui naudoti ir valdyti, įskaitant autobusų privalomosios techninės apžiūros motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą LR atliekančioje įmonėje išlaidas (mokesčius už privalomosios techninės apžiūros atlikimą) bei autobusų lizingo davėjo vardu įregistravimo LR transporto priemonių registravimo paslaugas teikiančioje VĮ „Regitra“ išlaidas, patirti negali.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas 250 000 EUR sumos, pervestos į perkančiojo subjekto (PS) sąskaitą banke, užstatu, arba šios sumos banko garantija (BG), arba šios sumos draudimo bendrovės laidavimo raštu (DBLR). BG/DBLR reikalavimai:

1. BG/DBLR turi būti nurodytas jos galiojimo terminas – ≥ 120 d. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2. BG/DBLR išdavęs bankas/DB, gavęs pirmą rašytinį PS reikalavimą, privalo per 5 darbo dienas sumokėti BG/DBLR nurodytą sumą. PS privalės pažymėti, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl bent vienos iš šių priežasčių:

1) dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies;

2) laimėjęs pirkimą dalyvis atsisako sudaryti sutartį pagal pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projektą arba PS nurodytu laiku nepasirašo sutarties;

3) pirkimą laimėjęs dalyvis per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Visų 50 transporto priemonių kainos be PVM 15 proc. dalį (pradinę įmoką) tiekėjui perkantysis subjektas sumokės tiekėjui įvykdžius savo pareigą ir per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikus pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimą (tiekėjui perkančiajam subjektui pateikus pradinės įmokos grąžinimą užtikrinančios banko garantijos originalą).

Visų 50 transporto priemonių kainos be PVM 85 proc. dalį ir visų 50 transporto priemonių visos kainos PVM, jei tiekėjui PVM taikomas, tiekėjui dalimis sumokės lizingo davėjas – kiekvienos pristatytos ir lizingo davėjo nuosavybėn, o perkančiajam subjektui naudoti ir valdyti, perduotos transporto priemonių partijos siuntos vertės be PVM 85 proc. dalį ir kiekvienos transporto priemonių partijos siuntos visos vertės PVM, jei tiekėjui PVM taikomas, tiekėjui lizingo davėjas sumokės tiekėjui, perkančiajam subjektui ir lizingo davėjui pasirašius kiekvienos transporto priemonių partijos siuntos perdavimo–priėmimo aktus.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Jei tiekėjas vėluoja perduoti autobusus perkančiajam subjektui (PS), moka baudas už kiekvieno autobuso perdavimo PS kiekvieną vėlavimo dieną:

— iki 30 kalendorinių dienų – 200 EUR,

— 31–60 kalendorinių dienų – 400 EUR,

— 61–90 kalendorinių dienų – 600 EUR.

Jei bent vieną autobusą vėluojama perduoti > 90 kalendorinių dienų, tiekėjas netenka sutarties įvykdymo iki paskutinio autobuso priėmimo–perdavimo akto pasirašymo užtikrinimo. Tiekėjui per sutartyje nustatytą terminą nepateikus naujo tokio sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju tiekėjas per 5 darbo dienas privalo PS grąžinti jo sumokėtos pradinės įmokos dalį, lygią nepristatytų autobusų pradinės įmokos daliai (15 proc. nepristatytų autobusų vertės be PVM). Tiekėjui per nurodytą terminą negrąžinus PS jo sumokėtos pradinės įmokos ar jos dalies, tiekėjas netenka pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo arba jo dalies. Netesybų, delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/05/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2019
Local time: 12:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose – posėdžių salėje (200 kab., II aukšte), adresu: Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645

Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2018