Services - 547011-2020

13/11/2020    S222

Czechia-Prague: Property insurance services

2020/S 222-547011

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ, a.s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lenka Holly
E-mail: lenka.holly@cez.cz
Telephone: +420 725234694
Internet address(es):
Main address: www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1)Name and addresses
Official name: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
National registration number: 29452279
Postal address: Č.p. 1202
Town: Dětmarovice
NUTS code: CZ08 Moravskoslezsko
Postal code: 735 71
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lenka Holly
E-mail: lenka.holly@cez.cz
Telephone: +420 725234694
Internet address(es):
Main address: www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/EDE
I.1)Name and addresses
Official name: Elektrárna Počerady, a.s.
National registration number: 24288110
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lenka Holly
E-mail: lenka.holly@cez.cz
Telephone: +420 725234694
Internet address(es):
Main address: www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/EPC
I.1)Name and addresses
Official name: Energotrans, a.s.
National registration number: 47115726
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lenka Holly
E-mail: lenka.holly@cez.cz
Telephone: +420 725234694
Internet address(es):
Main address: www.energotrans.com
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/EGS
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pojištění majetku klasických elektráren

II.1.2)Main CPV code
66515200 Property insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 257 239 550.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515200 Property insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Místem plnění je Česká republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Rozsah pojistného krytí / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 100-242685
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Generali Česká pojišťovna, a.s.
National registration number: 45272956
Postal address: Spálená 75/16
Town: Praha 1
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
National registration number: 47116617
Postal address: Pobřežní 665/21
Town: Praha 8
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 186 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Allianz pojišťovna, a.s.
National registration number: 47115971
Postal address: Ke Štvanici 656/3
Town: Praha 8
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 186 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 257 239 550.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2020