Szolgáltatások - 547110-2019

Submission deadline has been amended by:  610600-2019
19/11/2019    S223

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2019/S 223-547110

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304202019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304202019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személyszállítás autóbuszokkal 2020-2021 évekre

Hivatkozási szám: EKR001304202019
II.1.2)Fő CPV-kód
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás autóbuszokkal 2020–2021 évekre (Szolgálati és eseti járatok)

I. Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal (továbbiakban: szolgálati és egyedi járatok) MAGYARORSZÁG területén belül, minden hét minden munkanapján, a KKD II.2. pontjában meghatározott viszonylatokon (1-3. részajánlati körök).

II. Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül (4. részajánlati kör).

A részajánlati körök a II.2) pontban, szükség szerinti számban ismételve kerülnek meghatározásra.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfehérvár - Budapest MH LK és vissza

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár - Budapest

A teljesítés helyszíneinek pontos címét az 1-3. részajánlati körök esetében KKD 1. sz. mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Székesfehérvár - Budapest, MH Logisztikai Központ és vissza viszonylatban (18 fő, 1 db autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 90 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2020-jén lép hatályba.

Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-ét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tatabánya - Tata - Székesfehérvár és vissza

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya - Tata - Székesfehérvár

A telj. helyszíneinek pontos címét az 1-3. rk. esetében KKD 1. számú mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Tatabánya - Tata - Székesfehérvár és vissza viszonylatban (35 fő, 1 db kategóriájú autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 90 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2020-jén lép hatályba.

Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sárbogárd - Székesfehérvár és vissza

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Sárbogárd - Székesfehérvár

A teljesítés helyszíneinek pontos címét az 1-3. rk esetében KKD 1. számú mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Sárbogárd - Székesfehérvár és vissza viszonylatban (35 fő 1 db autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 90 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2020-én lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2020-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eseti személyszállítás - Nyugat-Magyarország

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Nyugat-Magyarország területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül Nyugat-MAGYARORSZÁG területen telephellyel rendelkező, 4db autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

Ajánlattevő Pest megyehatár – M5 fő közlekedési út – országhatár által határolt területen (Nyugat MAGYARORSZÁG) belül rendelkezzen telephellyel.

A keretösszeg: nettó 4 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 43 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

AK hivatkozik a Kbt.63.§(3) bek. és a Kbt. 69. § (11a) bek-re.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek-re.

Igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az ATnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös ATk mindegyikének, továbbá az alk. igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában (EKR rendszerben) az ATk rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a Korm. r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bek. alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz.teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

AK hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bek-ben foglaltakra.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

SZ1)

AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) c) pontjára - a Korm.r. 26. § (1) b) pontja alapján rendelkezzen

1-4. rk: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (1) c) pont szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megf., az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghat. alk. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT-(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolás benyújtására:

1-4. rk: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pont szerinti közúti személyszállítási engedély másolati példánya

SZ1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (1) c) pont szerinti közúti érvényes személyszállítási engedéllyel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-4. rk:

M1) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára - a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (személyszállítás autóbuszokkal) legjelentősebb szolgáltatásait.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1 szerinti Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége (utazó létszám egy autóbuszon (minimum) megadása),

— szerződéskötő másik fél megnevezése,

— a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontja),

— teljesítés módja (heti-, vagy napi rendszeresség)

— a teljesítés helye,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1 - 3. rk:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legalább 1 db legalább fél évig tartó heti vagy napi rendszerességű autóbuszos személyszállításra vonatkozó visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával, részajánlati körönként az alábbiak szerint:

I. az 1. rk. esetében minimum 14 fős utazólétszámmal (egy autóbuszon) teljesített szolgáltatás,

II. a 2. és 3. rk. esetében minimum 26 fős utazólétszámmal (egy autóbuszon) teljesített szolgáltatás

4. rk:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 db, minimum 43 fő szállítására alkalmas autóbusszal történő belföldi autóbuszos személyszállítás visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.

Az M1) műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést AT-nek részajánlati körönkét kell igazolnia a 4. részajánlati kör vonatkozásában.

Az M1) műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést AT-nek részajánlati körönként kell igazolnia az 1-4. részajánlati körök vonatkozásában. Az 1., 2. és 3. rk. tekintetében egy referenciaigazolással több részajánlati körben is igazolható a referencia követelménynek való megfelelés.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés telj. kapcs. feltételeket, a fizetési, kötbérfeltételeket a KKD mell. kiadott vállalkozási keretszerz. terv tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítést végző autóbuszokon szállított utasok részére utas- és balesetbiztosítást kell kötnie, melyet a szerződés megkötéséig be kell mutatnia.

AK késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 20 %-a (1-4.rk)

Meghiúsulási kötbér alapja: nem teljesítéssel érintett szolgáltatás számított nettó értéke, mértéke annak 30 %-a. (1-4.rk).

AK nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetén a Költségviselő javaslatára a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér (20 %) érvényesítésére jogosult (1-4.rk).

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.

AK hiv a Kbt. 135.§ (1), (4), (5)és (6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1c) bekezdése alapján a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§ (4) bek. értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakm. alk. feltételt a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. AK a Kbt. 3.§ 5a. pontjában rögzített EKRben folytatja le az eljárást. A gazd. szereplő az EKRben (https://ekr.gov.hu) előzetes reg.t követően az elj. iránti érdeklődését az „érdeklődés jelzése” gomb megnyom. jelezheti. A KKD korlátlanul, telj.körűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKRben.

e. A közbesz. dokumentumokat a Kbt.57.§(2)bek. alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektr. úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

f. AK hiv. a Kbt.47.§(2)bek-re.

g. AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.

h. AT nyújtsa be ajánlatába az alábbi dokumentumokat:

1. Felolvasólap (EKR űrlap), EEKD

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd (vagy kamarai jogtanácsos) által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása is csatolandó.

3. nyil.t a Kbt. 67.§ (4) alapján (EKR űrlap),

4. nyil.t a Kbt. 66.§ (2) alapján (EKR űrlap),

5. nyil.t a Kbt. 66.§ (6) alapján (nemleges nyilatkozat is).

6. A KKD szerinti egyéb kötelező nyilatkozatokat.

7. A KKD szerinti egyéb dokumentumokat (különös tek. az egyes rk-k keretében benyújtandó kereskedelmi ajánlatokra és videóanyagra).

8. Közös AT esetén közös AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

i. Az ajánlatok értékelése (1-4. rk.)

Az ajánlatok a Kbt. 76.§(2)c) pontja szerint kerülnek értékelésre. Az ért. részszempontokra való rendelk.ket a KKD tartalmazza. AK hivatkozik a KH 2019. évi 106. számú útmutatójára.

A bírálat során a max. adható összpontszám 1000 pont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pt.szám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

Ajánlati ár esetében ajánlatkérő a napi nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja ajánlatkérő. Az ajánlati árat rk.-ként az 1., 2. és 3. rk. esetében napi nettó forint ( Ft HUF) összegben, a 4. rk. esetében pedig a kötelezően benyújtandó kereskedelmi ajánlat 7. oszlopa szerinti mindösszesen Ft (nettó) összegben kell megadni.

Telj.re megajánlott autóbusz gyárt. éve esetében az ajánlat pt.számát arányosítás módszerével számítja AK.

Tartalék autóbusz (csak az 1-3. rk esetében) gyárt. éve esetében az ajánlat pt.számát arányosítás módszerével számítja AK.

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) tek. az alábbi feltételeket határozza meg:

1-3. rk.: Telj.re megajánlott autóbuszok gyárt. éve nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 2004. évi.

1-3. rk.: Tartalék autóbuszok gyárt. éve nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 2003. évi.

4. rk.: Telj.re megajánlott autóbuszok gyárt. éve nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 2004. évi.

j. A IV.2.6.) pont vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

k. A nyertes AT az összegezés megk. köv. 2 munkanapon belül nyújtsa be nyil.t a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó felt.knek való megfelelőségről.

l. FAKSZ adatai: Dr. Mondschein Anita (00556) Távolléte es.: Székesi Tamás(00877)

Lev.cím: HM VGH 1555 Bp Pf.: 74.; e-mail: beszerzes@hm.gov.hu

m. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2019