Lieferungen - 547158-2022

07/10/2022    S194

Rumänien-Iași: Erkennungs- und Analysegeräte

2022/S 194-547158

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 4701126
Postanschrift: Strada: Carol I, nr. 11
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ramona Creanga
E-Mail: ramona.creanga@uaic.ro
Telefon: +40 232201139
Fax: +40 232201117
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uaic.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157644
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare analizoare - Proiect RECENT AIR MySMIS 127324

Referenznummer der Bekanntmachung: RECENT AIR 2856/30.09.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare Generatoare trifazate, stabilizatoare de tensiune

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este: până în a 15-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informaţiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Dacă aceste termene vor fi zile nelucrătoare, autoritatea va răspunde în ultima zi lucrătoare înainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 204 123.85 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertanţii pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 de produse – Impactoare

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Impactoare în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de garanţie echipamente / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 180 354.42 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

- Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune şi testare+30 de zile termen de plată).

- Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare.

Notă:

1. Dacă după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului (dintre cei clasificaţi pe primul loc) al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Oferta financiarӑ este mai mare.

2. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale si punctaje financiare egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Termen de garanţie echipamente este mai mare.

3. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale Autoritatea Contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, ce va fi transmisă în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit Ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obţinut. Se vor transmite Formularul de ofertă şi Centralizatorul Ofertei Financiare. În cazul în care unul sau toţi ofertanţii care se regăsesc în această situaţie nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta iniţială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câştigător, dar nu mai mult de 3 iteraţii.

4. În cazul în care după 3 iteraţii nu se poate desemna un câştigător, lotul se va anula.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 de produse – Analizor HONO

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizor HONO în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 482 609.13 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 de produse – Analizoare aerosoli

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizoare aerosoli în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 541 160.30 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.1.14 Informaţii suplimentare

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

Oferanţii vor prezenta în oferta financiarӑ preţurile unitare corespunzӑtoare fiecӑrui produs din cadrul lotului, pentru toate produsele solicitate in cadrul lotului prin caietul de sarcini.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regasească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informaţiile aferente situaţiei lor,

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016- se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor,

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016- se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor,

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE.si depune declaratia conform model anexat. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin (1), iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere) valabile la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici (ofertanţi/ asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

Rector – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Prorector – Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI

Prorector – Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU

Prorector – Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU

Prorector – Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ

Prorector – Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU

Prorector – Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN

Prorector –Lect. univ. dr. Sorin MOCANU

Director general administrativ – Costel PALADE

Director general administrativ adjunct – Mircea TULICĂ

Director economic şi resurse umane – Liliana IFTIMIA

Director de proiect RECENT AIR – Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

Asistent manager RECENT AIR – Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU

Şef Serviciu Achiziţii Publice – Gabriela ALEXOAEI

Şef birou proiecte de dezvoltare – Corina Mariana BERICA

Administrator financiar Ramona Mihaela CREANGĂ

Administrator financiar – Elena CONSTANTIN

Conf. univ. dr. Simona-Maria CUCU-MAN

Lect. univ. dr. Vasilichia ANTOCI

Prof. univ. dr. habil. Silviu Octavian GURLUI

Director Staţiune „Ion Giugiuman”, Rarău – Conf. univ. dr. Dan Cristian LESENCIUC

Director saţiune „Simion Mehedinţi”, Tulnici – Lect. univ. dr. Ionuţ VASILINIUC

Director staţiune Biologică marină Prof. Dr. Ioan Borcea – CSIII Dr. Emanuel Ştefan BALTAG

Director Departament Geografie – Conf. univ. dr. ing. habil. Lilian NIACŞU

Informaţii pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) art 168 din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise mai sus.

Autoritatea Contractantă va completa Formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică care va sesiza eventualele conflicte de interese, urmand ca AC sa ia masurile care se impun.

Cerinta:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informațiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor la partea IV: Criteriile de selectie, sectiunea A (Capacitatea de a corespunde cerintelor).

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a) Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

b) Persoanele juridice straine

Ofertantul va prezenta documente care sa cuprinda informatii edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. Ofertantul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii Comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

- Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următorul link: www.e-licitatie.ro. Instrucţiuni privind completarea DUAE se regăsesc accesând notificarea ANAP disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE-în-procedurile-desfăşurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

- Solicitările de clarificări şi ofertele se transmit doar în SEAP

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.

- Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul uneia din următoarele modalităţi de comunicare: email pe adresa indicată în DUAE.

- Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/ instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

- Dimensiunea maximă permisă a fişierelor încărcate SEAP este de max. 40Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

- ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Procedura reprezinta o reluare a achizitiei avand Anunt de participare CN1046683/02.09.2022 Anunt publicat in JOUE sub nr 2022/S 170-481100 din 05.09.2022.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi vor fi soluţionate potrivit Legii 101/2016.

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 / 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Postanschrift: Bd.Carol I , nr. 11; Localitate: Iaşi
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.uaic.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2022