Služby - 547263-2018

TINázovBelgicko-Brusel: Výber bánk na vykonávanie platieb v rôznych menách EÚ (iné ako EUR)
NDČíslo zverejnenia oznámenia547263-2018
PDDátum uverejnenia13/12/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka240
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Budget
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný06/12/2018
DTLehota na predloženie25/01/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)66600000 - Pokladničné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ