Služby - 547608-2020

16/11/2020    S223

Švédsko-Solna: Budoucí hrozby infekčních nemocí pro Evropu: Přístup založený na prognózách

2020/S 223-547608

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 212-515015)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Poštovní adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 16973
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Budoucí hrozby infekčních nemocí pro Evropu: Přístup založený na prognózách

Spisové číslo: OJ/2020/SMS/11516
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cíle celoevropské studie založené na prognózách týkající se (znovu) vznikajících infekčních chorob by mohly pomoci: identifikovat a stanovit prioritní oblasti pro opatření střediska ECDC a členských států (z hlediska rozvoje politiky a dlouhodobějšího plánování veřejného zdraví), identifikovat stávající synergie a mezery v oblasti připravenosti veřejného zdraví, určit priority v oblasti školení a rozvoje pracovních sil a identifikovat konkrétní následné aplikované výzkumné otázky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/11/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 212-515015

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/12/2020
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 15/12/2020
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/12/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/12/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: