Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 547608-2020

16/11/2020    S223

Sverige-Solna: Framtida hot mot infektionssjukdomar i Europa: En framsynt strategi

2020/S 223-547608

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 212-515015)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Postadress: Gustav III:s Boulevard 40
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-post: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ecdc.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Framtida hot mot infektionssjukdomar i Europa: En framsynt strategi

Referensnummer: OJ/2020/SMS/11516
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med en EU-omfattande framtidsstudie om (åter)uppkomst av infektionssjukdomar kan bidra till att fastställa och prioritera områden för ECDC:s och medlemsstaternas åtgärder (när det gäller policyutveckling och långsiktig folkhälsoplanering); identifiera befintliga synergier och luckor i folkhälsoberedskapen, fastställa prioriteringar för utbildning och arbetskraftsutveckling; samt fastställa specifika uppföljningsfrågor avseende tillämpad forskning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 212-515015

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 01/12/2020
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 15/12/2020
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 03/12/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 17/12/2020
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: