The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547616-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română

2020/S 223-547616

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 002-001548)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Plateau de Kirchberg (bureau T1146)
Localitate: Luxemburg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: FreelanceRO@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.curia.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru patru eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/11/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 002-001548

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descriere succintă:
În loc de:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru trei eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

A se citi:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru patru eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

Numărul secţiunii: II.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
În loc de:

Durata în luni: 48

A se citi:

Durata în luni: 60

Numărul secţiunii: VI.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:
În loc de:

Procedura de ofertare este permanentă. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 42 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

A se citi:

Procedura de ofertare este permanentă. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 54 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Ca urmare a prelungirii perioadei de cerere de ofertă, au fost modificate următoarele documente:

— contractul-cadru;

— caietul de sarcini.