Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 547616-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română

2020/S 223-547616

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 002-001548)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Plateau de Kirchberg (bureau T1146)
Localitate: Luxemburg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: FreelanceRO@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.curia.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru patru eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/11/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 002-001548

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descriere succintă:
În loc de:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru trei eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

A se citi:

Contractul cuprinde șapte loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de un an, cu prelungire tacită pentru patru eventuale noi perioade de un an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

Numărul secţiunii: II.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
În loc de:

Durata în luni: 48

A se citi:

Durata în luni: 60

Numărul secţiunii: VI.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:
În loc de:

Procedura de ofertare este permanentă. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 42 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

A se citi:

Procedura de ofertare este permanentă. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 54 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Ca urmare a prelungirii perioadei de cerere de ofertă, au fost modificate următoarele documente:

— contractul-cadru;

— caietul de sarcini.