The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547620-2020

16/11/2020    S223

Luksemburg-Luxembourg: Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino.

2020/S 223-547620

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2017/S 002-001549)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Plateau de Kirchberg (stavba T-3116)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: FreelanceSL@curia.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.curia.europa.eu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino.

II.1.2)Glavna koda CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo obsega 7 sklopov (glej oddelek II.2). Vsi sklopi so stalni, zato se bodo nove prijave sprejemale ves čas izvajanja javnega naročila. Okvirne pogodbe bodo dodeljene po sklopih. Sklenjene bodo za 1 leto z možnostjo tihega podaljšanja za največ 4 nadaljnja 1-letna obdobja. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za vsak posamezen sklop, je natančno navedeno. Na podlagi meril za dodelitev bo pripravljen seznam z razvrstitvijo pogodbenikov. S tem seznamom bo določen začetni vrstni red, po katerem bodo pogodbeniki glede na prevajalske zmogljivosti in njihovo morebitno področje specializacije prejeli ponudbo za posamičen prevod. Razvrstitev se bo redno pregledovala, tako da bo odražala dejansko kakovost opravljenih storitev. Razvrstitev bo lahko spremenjena tudi zaradi sklenitve novih okvirnih pogodb ali odpovedi obstoječih okvirnih pogodb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/11/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2017/S 002-001549

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.1.4)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Kratek opis
Besedilo:

Naročilo obsega 7 sklopov (glej oddelek II.2). Vsi sklopi so stalni, zato se bodo nove prijave sprejemale ves čas izvajanja javnega naročila. Okvirne pogodbe bodo dodeljene po sklopih. Sklenjene bodo za 1 leto z možnostjo tihega podaljšanja za največ 3 nadaljnja 1-letna obdobja. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za vsak posamezen sklop, je natančno navedeno. Na podlagi meril za dodelitev bo pripravljen seznam z razvrstitvijo pogodbenikov. S tem seznamom bo določen začetni vrstni red, po katerem bodo pogodbeniki glede na prevajalske zmogljivosti in njihovo morebitno področje specializacije prejeli ponudbo za posamičen prevod. Razvrstitev se bo redno pregledovala, tako da bo odražala dejansko kakovost opravljenih storitev. Razvrstitev bo lahko spremenjena tudi zaradi sklenitve novih okvirnih pogodb ali odpovedi obstoječih okvirnih pogodb.

Se glasi:

Naročilo obsega 7 sklopov (glej oddelek II.2). Vsi sklopi so stalni, zato se bodo nove prijave sprejemale ves čas izvajanja javnega naročila. Okvirne pogodbe bodo dodeljene po sklopih. Sklenjene bodo za 1 leto z možnostjo tihega podaljšanja za največ 4 nadaljnja 1-letna obdobja. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za vsak posamezen sklop, je natančno navedeno. Na podlagi meril za dodelitev bo pripravljen seznam z razvrstitvijo pogodbenikov. S tem seznamom bo določen začetni vrstni red, po katerem bodo pogodbeniki glede na prevajalske zmogljivosti in njihovo morebitno področje specializacije prejeli ponudbo za posamičen prevod. Razvrstitev se bo redno pregledovala, tako da bo odražala dejansko kakovost opravljenih storitev. Razvrstitev bo lahko spremenjena tudi zaradi sklenitve novih okvirnih pogodb ali odpovedi obstoječih okvirnih pogodb.

Številka oddelka: II.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Trajanje v mesecih
Besedilo:

48

Se glasi:

60

Številka oddelka: VI.1)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil
Besedilo:

Razpis je stalen. Objava novega razpisa javnega naročila je predvidena najpozneje 42 mesecev po začetku veljavnosti prvih okvirnih pogodb.

Se glasi:

Razpis je stalen. Objava novega razpisa javnega naročila je predvidena najpozneje 54 mesecev po začetku veljavnosti prvih okvirnih pogodb.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Zaradi podaljšanja obdobja razpisa se spremenita ta dokumenta:

— okvirna pogodba,

— specifikacija.