Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 547622-2020

16/11/2020    S223

Luxembourg-Luxembourg: Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk.

2020/S 223-547622

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 002-001544)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Plateau de Kirchberg (bureau T/3186)
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: FreelanceDA@curia.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.curia.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79530000 Oversættelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter 7 delaftaler (jf. punkt II.2). Der er tale om løbende udbud for alle delaftaler, så nye anmodninger om deltagelse kan indgives på ethvert tidspunkt under gennemførelsen af udbuddet. Rammeaftalerne tildeles pr. delaftale. Rammeaftalerne løber 1 år og forlænges automatisk, i givet fald for 4 yderligere 1-årige perioder. Det maksimale antal rammeaftaler, som kan indgås for hver delaftale, er angivet. Der vil blive udarbejdet en liste over indplaceringen af kontrahenterne på grundlag af tildelingskriterierne. Listen bestemmer, i hvilken rækkefølge kontrahenterne, under hensyntagen til deres produktionskapacitet og eventuelle specialeområder, som udgangspunkt vil blive kontaktet med henblik på tildeling af opgaver. Indplaceringen vil løbende blive taget op til revision, således at den afspejler den faktiske kvalitet af de udførte ydelser. I løbet af kontraktens løbetid kan indplaceringen ændres som følge af indgåelsen af nye rammeaftaler eller opsigelsen af eksisterende rammeaftaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001544

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Kort beskrivelse:
I stedet for:

Aftalen omfatter 7 delaftaler (jf. punkt II.2). Der er tale om løbende udbud for alle delaftaler, så nye anmodninger om deltagelse kan indgives på ethvert tidspunkt under gennemførelsen af udbuddet. Rammeaftalerne tildeles pr. delaftale. Rammeaftalerne løber 1 år og forlænges automatisk, i givet fald for 3 yderligere 1-årige perioder. Det maksimale antal rammeaftaler, som kan indgås for hver delaftale, er angivet. Der vil blive udarbejdet en liste over indplaceringen af kontrahenterne på grundlag af tildelingskriterierne. Listen bestemmer, i hvilken rækkefølge kontrahenterne, under hensyntagen til deres produktionskapacitet og eventuelle specialeområder, som udgangspunkt vil blive kontaktet med henblik på tildeling af opgaver. Indplaceringen vil løbende blive taget op til revision, således at den afspejler den faktiske kvalitet af de udførte ydelser. I løbet af kontraktens løbetid kan indplaceringen ændres som følge af indgåelsen af nye rammeaftaler eller opsigelsen af eksisterende rammeaftaler.

Læses:

Aftalen omfatter 7 delaftaler (jf. punkt II.2). Der er tale om løbende udbud for alle delaftaler, så nye anmodninger om deltagelse kan indgives på ethvert tidspunkt under gennemførelsen af udbuddet. Rammeaftalerne tildeles pr. delaftale. Rammeaftalerne løber 1 år og forlænges automatisk, i givet fald for 4 yderligere 1-årige perioder. Det maksimale antal rammeaftaler, som kan indgås for hver delaftale, er angivet. Der vil blive udarbejdet en liste over indplaceringen af kontrahenterne på grundlag af tildelingskriterierne. Listen bestemmer, i hvilken rækkefølge kontrahenterne, under hensyntagen til deres produktionskapacitet og eventuelle specialeområder, som udgangspunkt vil blive kontaktet med henblik på tildeling af opgaver. Indplaceringen vil løbende blive taget op til revision, således at den afspejler den faktiske kvalitet af de udførte ydelser. I løbet af kontraktens løbetid kan indplaceringen ændres som følge af indgåelsen af nye rammeaftaler eller opsigelsen af eksisterende rammeaftaler.

Afsnit nummer: II.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Varighed i måneder:
I stedet for:

48

Læses:

60

Afsnit nummer: VI.1)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
I stedet for:

Der kan løbende indgives anmodninger om deltagelse. Offentliggørelsen af en ny udbudsbekendtgørelse forventes at ske senest 42 måneder efter, at de første rammeaftaler er trådt i kraft.

Læses:

Der kan løbende indgives anmodninger om deltagelse. Offentliggørelsen af en ny udbudsbekendtgørelse forventes at ske senest 54 måneder efter, at de første rammeaftaler er trådt i kraft.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Efter forlængelsen af udbuddets varighed er følgende dokumenter blevet ændret:

— rammeaftalen

— udbudsbetingelserne.