The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547629-2020

16/11/2020    S223

il-Lussemburgu-Luxembourg: Konklużjoni ta'oqfsa ta'kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

2020/S 223-547629

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2017/S 002-001545)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Plateau de Kirchberg (Uffiċċju T/1277)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: freelanceMT@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43034315
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konklużjoni ta'oqfsa ta'kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 4 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/11/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 002-001545

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.1.4)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Deskrizzjoni qasira:
Minflok:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 3 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

Aqra:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 4 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

In-numru tat-taqsima: II.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tul ta' żmien f’xhur:
Minflok:

48

Aqra:

60

In-numru tat-taqsima: VI.1)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:
Minflok:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta' kuntratti.

Aqra:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 54 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta' kuntratti.

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Wara l-estensjoni tal-perijodu ta’ sejħa għal offerti, id-dokumenti li ġejjin qed jiġu emendati:

— kuntratt qafas;

— speċifikazzjonijiet tal-kuntratt.