Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 547629-2020

16/11/2020    S223

il-Lussemburgu-Luxembourg: Konklużjoni ta'oqfsa ta'kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

2020/S 223-547629

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2017/S 002-001545)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Plateau de Kirchberg (Uffiċċju T/1277)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: freelanceMT@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43034315
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konklużjoni ta'oqfsa ta'kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Malti

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 4 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/11/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 002-001545

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.1.4)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Deskrizzjoni qasira:
Minflok:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 3 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

Aqra:

Il-kuntratt jikkonċerna 5 lottijiet (ara t-taqsima II.2). Il-lottijiet huma permanenti, talbiet ġodda jistgħu jiġu aċċettati f'kull mument matul il-kuntratt. Il-kuntratti jingħataw skont il-lottijiet. Huma jkunu validi għal sena u jiġġeddu awtomatikament għal 4 perijodi ta' sena. In-numru massimu ta' kuntratti li ser jiġu konklużi għal kull lott huwa speċifikat iktar ‘il quddiem. Ser tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni skont il-kriterji tal-' għoti tal-kuntratt. Din il-lista tiddetermina l-ordni inizjali li fih il-kontraenti, fid-dawl tal-kapaċità tal-' produzzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, issirilhom offerta għal xogħol speċifiku. Din il-klassifikazzjoni tiġi rriveduta perijodikament sabiex tirrifletti l-kwalità effettiva tas-servizz ipprovdut. Matul il-kuntratt, il-klassifikazzjoni tista' wkoll tinbidel minħabba l-konklużjoni ta' kuntratti ġodda jew minħabba t-terminazzjoni ta' kuntratti eżistenti.

In-numru tat-taqsima: II.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tul ta' żmien f’xhur:
Minflok:

48

Aqra:

60

In-numru tat-taqsima: VI.1)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:
Minflok:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 42 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta' kuntratti.

Aqra:

Is-sejħa għal offerti hija permanenti. Il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt ġdid hija prevista mhux qabel 54 xahar mid-dħul fis-seħħ tal-ewwel oqsfa ta' kuntratti.

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Wara l-estensjoni tal-perijodu ta’ sejħa għal offerti, id-dokumenti li ġejjin qed jiġu emendati:

— kuntratt qafas;

— speċifikazzjonijiet tal-kuntratt.