Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 547634-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése

2020/S 223-547634

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 002-001552)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Unió Bírósága / Cour de justice de l'Union européenne
Postai cím: Plateau de Kirchberg, TB/9-0026
Város: Luxemburg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: freelancehu@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-4312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.curia.europa.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése

II.1.2)Fő CPV-kód
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb négy alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 002-001552

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.1.4)
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás:
A következő helyett:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb három alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

Helyesen:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb négy alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

Szakasz száma: II.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban:
A következő helyett:

48

Helyesen:

60

Szakasz száma: VI.1)
A módosítandó szöveg helye: A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
A következő helyett:

Az ajánlati felhívás az egyes részek tekintetében állandó. Újabb felhívás közzététele legkésőbb 42 hónappal az első keretszerződések hatálybalépése után tervezett.

Helyesen:

Az ajánlati felhívás az egyes részek tekintetében állandó. Újabb felhívás közzététele legkésőbb 54 hónappal az első keretszerződések hatálybalépése után tervezett.

VII.2)További információk:

Az ajánlati felhívás meghosszabbítása következtében a következő dokumentumok módosulnak:

— keretszerződés

— ajánlattételhez szükséges dokumentáció