The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547634-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése

2020/S 223-547634

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 002-001552)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Unió Bírósága / Cour de justice de l'Union européenne
Postai cím: Plateau de Kirchberg, TB/9-0026
Város: Luxemburg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: freelancehu@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-4312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.curia.europa.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése

II.1.2)Fő CPV-kód
79530000 Fordítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb négy alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 002-001552

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.1.4)
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás:
A következő helyett:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb három alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

Helyesen:

Az ajánlati felhívás 6 részt foglal magában (lásd: II.2. szakasz). Mivel a részek állandóak, a közbeszerzés bármely szakaszában elfogadhatóak újabb részvételi jelentkezések. A keretszerződések részenként kerülnek odaítélésre. A keretszerződéseket egy éves időtartamra kötik, amely legfeljebb négy alkalommal egy-egy évre hallgatólagosan meghosszabbítható. A részenként megköthető keretszerződések maximális száma meghatározott. Az odaítélési feltételek alapján a szerződő feleket rangsorolják. Ez a rangsor határozza meg azt a kiinduló sorrendet, amely alapján a szerződő felek – az általuk vállalt munkamennyiség és esetleges szakterületük tükrében – konkrét munka elvégzésére felkérést kapnak. A rangsort megfelelő időszakonként felülvizsgálják annak érdekében, hogy az mindenkor tükrözze a teljesített szolgáltatások tényleges minőségét. A közbeszerzés teljesítése során a rangsor módosulhat újabb keretszerződések megkötése, vagy meglévő keretszerződések felmondása miatt is.

Szakasz száma: II.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban:
A következő helyett:

48

Helyesen:

60

Szakasz száma: VI.1)
A módosítandó szöveg helye: A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
A következő helyett:

Az ajánlati felhívás az egyes részek tekintetében állandó. Újabb felhívás közzététele legkésőbb 42 hónappal az első keretszerződések hatálybalépése után tervezett.

Helyesen:

Az ajánlati felhívás az egyes részek tekintetében állandó. Újabb felhívás közzététele legkésőbb 54 hónappal az első keretszerződések hatálybalépése után tervezett.

VII.2)További információk:

Az ajánlati felhívás meghosszabbítása következtében a következő dokumentumok módosulnak:

— keretszerződés

— ajánlattételhez szükséges dokumentáció