Supplies - 54770-2021

03/02/2021    S23

Bulgaria-gr. Sofiya: Medical consumables

2021/S 023-054770

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Lozenets“ EAD
National registration number: 205967328
Postal address: Lozenets, ul. „Kozyak“ No. 1
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1407
Country: Bulgaria
Contact person: Leona Ivaylova Krumova
E-mail: lkrumova@lozenetz-hospital.bg
Telephone: +359 29607218
Fax: +359 29624771
Internet address(es):
Main address: https://www.lozenetz-hospital.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/23021
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/104743
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/104743
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи

Reference number: VII-3
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи“ и включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните продукти, включени в техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в техническата спецификация от съответните консумативи.

При изпълнение на договора за обществената поръчка възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 956 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински консумативи

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на медицински консумативи - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 98 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Галенови разтвори

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692600 Galenical solutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на галенови разтвори - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Иригационни разтвори

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на иригационни разтвори - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 54 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Пост оперативни и фиксиращи превръзки

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на пост оперативни и фиксиращи превръзки - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Специфични превръзки и превръзки със сребърни нанокристали

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на специфични превръзки и превръзки със сребърни нанокристали - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Превръзки с йонизирано сребро и система за отстраняване на некротична тъкан

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на превръзки с йонизирано сребро и система за отстраняване на некротична тъкан - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Превръзки със сребърни йони и превръзки напоени с разтвор на Рингер

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на превръзки със сребърни йони и превръзки напоени с разтвор на Рингер - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Пост оперативни трислойни незалепващи превръзки с тънък полиестерен филм

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на пост оперативни трислойни незалепващи превръзки с тънък полиестерен филм - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Стерилна силно абсорбираща превръзка

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на стерилна силно абсорбираща превръзка - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургически ръкавици - нестерилни

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Гр. София 1407, ул. Козяк №1

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на хирургически ръкавици - нестерилни - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 275 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Шапки, маски, еднократно стерилно и нестерилно облекло

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на шапки, маски, еднократно стерилно и нестерилно облекло - количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 376 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Диетични храни за специални медицински цели

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
15882000 Dietetic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на диетични храни за специални медицински цели - размерите и количествата са съгласно Техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

При възникване на необходимост Възложителят може да заяви и по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон (ТЗ), а за обособени позиции 3—11 трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за регистрация като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон, а за обособени позиции 3—11 информация за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 от ЗМИ в таблица А: „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

1.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител по обособени позиции 3—11, трябва да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия/консумативи, издаден от компетентен орган на съответната държава.

2.1. Участниците по обособена позиция 2 трябва да имат разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);

2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.2.1. участниците по обособена позиция 2 следва да посочат необходимата информация за разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ в таблица А: „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2.3. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция 2, да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарствени продукти издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия и консумативи, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили не по-малко от 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

3.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки (списък на доставките, извършени през последните три години, включително информация за стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, линк или друг достъпен източник на информация с възможност за извършване на проверка на информацията или референция за добро изпълнение), идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните три години, в параграф „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.2.1. Участниците по обособени позиции 3 ÷ 11 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) помещение за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ, гарантиращо своевременно изпълнение на поръчката.

3.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.3.1. Участниците по обособена позиция 2 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (една) складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантираща своевременно изпълнение на поръчката.

3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение на лекарствените продукти, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.4.1. Участниците по обособени позиции 3 ÷ 11 трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение на медицинските изделия и/или консумативи, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3.4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.4.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства (списък с транспортните средства), с които разполагат за изпълнение на поръчката в параграф „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор‘ от ЕЕДОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3.5.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите (ресурсите) на едно или повече трети лица.

3.5.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на техническите и професионалните способности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение посочените в офертата ресурси на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

3.6.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите на посочените от тях подизпълнител/и, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка.

3.6.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните техническите и професионални способности, участникът представя същите доказателства и за подизпълнителите в съответствие с вида и обема на дейността, която те ще изпълняват от обществената поръчка.

3.7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.8. Възложителят може да не приеме представено доказателство за техническите и професионалните способности на участник, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3.9. Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор,

Ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

Към датата на всяка доставка остатъчният срок на годност на съответните медицински изделия и консумативи/лекарствени продукти ще бъде минимум 70 % /седемдесет процента/ от обявения от производителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/03/2021
Local time: 10:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са задължит. и участник, които не отговаря на тези изисквания ще бъде отстранен от процедурата, когато:

Е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК;

Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналог. на тези в др. държава членка или в трета страна;

Има задълж. за данъци и задължителни осигурит. вноски по смисъла на чл. 162,ал.2,т.1 ДОПК и лихвите по тях, към държ. и към общината по седалището на възложителя и участника, или аналог. задълж., доказани с влязъл в сила акт на комп. орган;

За който е налице неравнопостав. в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

За който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б)не е предоставил изискваща се информ., свързана с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;.

За който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

За който е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.

В случай, че са нарушени изисквания по чл. 55,ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник:

Който е обявен в несъстоят. или е в производство по несъстоят., или е в процедура по ликвид., или е сключил извънсъд. спораз. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестр. лице се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят има право да не отстрани участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продълж. на стоп. дейност в държавата, в която е установен;

Който е сключил споразум. с др. лица с цел нарушаване на конкуренц., когато нарушението е установено с акт на комп. орган;

За който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата и когато нарушават забраните, предвидени в чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП, в чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и в чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата когато не посочат в офертата си действителните собственици по смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП на юрид. лице, което представл. и когато не могат да докажат произх. на пар. средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за общ. поръчка в съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗМИП.

Участниците трябва да са регистр. като търговци по смисъла на чл. 1 от ТЗ и да имат право да осъществяват търг. на едро с мед. изделия в съотв. с чл. 77 от ЗМИ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата се подава при условията и реда на чл. 196—чл. 199 от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е 14-дневен и започва да тече от публикуването на обявлението в РОП, а когато датите на публикуване на обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2021