Tjenesteydelser - 547990-2019

19/11/2019    S223

Danmark-Roskilde: Bortskaffelse og behandling af affald

2019/S 223-547990

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 203-494594)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115682718.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om modtagelse og behandling af hård plast og PVC - genudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARGO I/S og Odsherred Kommune ønsker at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 3 virksomheder om modtagelse og behandling af hård plast og PVC.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 203-494594

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 21/11/2019
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 21/11/2019
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Varerne vedrørende fristforlængelser er ok at blive opbevaret.