Supplies - 547995-2020

16/11/2020    S223

Finland-Kirkkonummi: Teaching supplies

2020/S 223-547995

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kirkkonummen kunta
National registration number: 0203107-0
Postal address: PL 20 (Ervastintie 2)
Town: Kirkkonummi
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: FI-02401
Country: Finland
Contact person: Jari Mulari
E-mail: jari.mulari@kirkkonummi.fi
Telephone: +358 504137406
Internet address(es):
Main address: http://www.kirkkonummi.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=301710&tpk=b323d923-950c-4f4c-bc5e-454ab43af6a5
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=301710&tpk=b323d923-950c-4f4c-bc5e-454ab43af6a5
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen välinehankinnat 2020–2024 (773/2020 / 301710)

Reference number: 301710
II.1.2)Main CPV code
39162110 Teaching supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Yleistä

Kirkkonummen kunta (myöhemmin tilaaja tai hankintayksikkö) pyytää tarjousta opetusvälineistä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen välineistä.

Hankinnan kohteena olevat välineet on jaettu koreihin aihe- ja/tai ainekohtaisesti. Vaikka korit on rakennettu eri koulutusasteiden tarpeiden pohjalta, kaikki hankinnassa mukana olevat kouluasteet ovat oikeutettuja tilaamaan kaikkia minkä tahansa korin tuotteita tämän kilpailutuksen ja sen tulkosena syntyvien sopimusten perusteella.

Korit ovat:

1. Musiikki ja soittimet

2. Liikunta

3. Luonnontieteet

4. Tekstiilityö

5. Teknisen työn varusteet

6. Lelut ja pelit.

Hankinnan sisältö voidaan jakaa kahteen (2) ryhmään kussakin korissa:

— Sopimustuotteet (merkitys määritelty tarjouspyynnön asiakirjassa 2 Sopimusluonnos)

— Puitesopimustuotteet (merkitys määritelty tarjouspyynnön asiakirjassa 2 Sopimusluonnos).

Tällä kilpailutuksella muodostetaan kolme (3) tapaa korien sisältöjen hankkimiseksi, jotka on kuvattu sopimuksessa / sopimusluonnoksessa.

Sopimuskausi on 2020–2024 alkaen tämän sopimuksen allekirjoituksista ja päättyen 1.6.2024. Sopimuskauden aikana tähän kilpailutukseen liittyvät hankinnat voidaan jakaa edellä kuvattujen lisäksi myös näin:

— Normaalit vuosittaiset / lukukausittaiset / päivittäiset täydentävät ja toistuvat ostot. Nämä ovat tilausten lukumäärissä arvioituna lukumääräisesti iso ryhmä, jotka tullaan hankkimaan pitkälle etusijajärjestyksessä

— Projektiluonteiset uusien rakennusten käyttöönottoon tai vanhojen rakennusten peruskorjauksen jälkeiseen käyttöönottoon liittyvät hankinnat. Näitä hankintoja on harvemmin, mutta näiden euromääräiset kerta-arvot ovat isoja. Näiden hankintojen arvon arvioidaan usein ylittävän korikohtaisen euromääräisen raja-arvon, jota suuremmat hankinnat hankitaan kevennetyllä kilpailutuksella.

Kullekin korille pyritään valitsemaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa. Jos tarjoajia on 1–3, niin kaikki koriin tarjouksen tehneet tarjoajat valitaan puitesopimustoimittajiksi.

Termejä

Tässä hankinnassa ja sen asiakirjoissa käytettävät termit on määritelty hankinnan asiakirjassa 2 Hankintasopimus.

Muuta

Tarjouksen tekeminen tai kilpailutukseen osallistumisesta ei ole tarjoajalle peruste laskutusoikeudelle.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 685 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 1 Musiikki ja soittimet

Lot No: Musiikki ja soittimet
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies - FA01
37000000 Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
37310000 Musical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena on musiikin opetukseen ja oppimiseen tarvittavat esineet, kuten soittimet ja niihin liittyvät täydentävät välineet.

Sopimuksen korin 1 puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki toimittajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 1.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki:

— Soittimet, joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 1. Soittimet voivat olla tasoltaan mitä vain leikkisoittimista tasokkaisiin soittimiin

— Soittimiin kuuluvat lisä- ja apuvarusteet (esim. pianotuoli, rumpukapulat, jne.).

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasalla (alv 0 %):

– 2020: 150 000 EUR

– 2021: 10 000 EUR

– 2022: 10 000 EUR

– 2023: 10 000 EUR

– 2024: 200 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 10 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 380 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 2 Liikunta

Lot No: Liikunta
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies - FA01
37400000 Sports goods and equipment - FA01
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena ovat liikuntavarusteet ja -välineet, joita tarvitaan eri liikintalajien opettamisessa, harjoittelussa ja oppimisessa.

Sopimuksen korin 2 puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki tarjoajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 2.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki:

— Liikuntavälineet, joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 2

— Liikuntatunneilla tarvittavat tuotteet. Poissulkevasti tähän puitejärjestelyyn eiuvät kuulu liikuntapalvelut

— Retkeilyyn kuuluvat tarvikkeet, esim. kompassit, reput, retkikeittimet jne. Retkeily luetaan yhdeksi (1) liikintalajiksi

— Urheiluvarusteet. Tässä kilpailutuksessa ei tehdä eroa likunta- ja urheiluvarusteilla. Jos jokin tuote voidaan lukea jompaankumpaan ryhmään kuuluvaksi, se kuuluu tämän korin sopimus- tai puitesopimustuotteisiin.

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasolla (alv 0 %):

— 2020: 50 000 EUR

— 2021: 10 000 EUR

— 2022: 10 000 EUR

— 2023: 50 000 EUR

— 2024: 50 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 5 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 3 Luonnontieteet

Lot No: Luonnontieteet
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies - FA01 - RD02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena on luonnontieteiden opettamiseen ja oppimiseen tarvittavat tuotteet.

Korin 3 puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki tarjoajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 3.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki ne tuotteet, joita tarvitaan luonnoniteteiden opettamisessa ja oppimisessa ja joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 3.

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasalla (alv 0 %):

– 2020: 10 000 EUR

– 2021: 10 000 EUR

– 2022: 10 000 EUR

– 2023: 10 000 EUR

– 2024: 10 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 6 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 4 Tekstiilityö

Lot No: tekstiilityö
II.2.2)Additional CPV code(s)
42715000 Sewing machines - FA01
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena on tekstiilityöön opetukseen ja oppimiseen tarvittavat välineet ja tarvikkeet.

Sopimuksen korin 4 puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki toimittajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 4.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki tekstiilityön opettamiseen ja oppimiseen tarvittavat välineet, aineet ja tarvikkeet, joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 4.

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasalla (alv 0 %):

– 2020: 5 000 EUR

– 2021: 5 000 EUR

– 2022: 5 000 EUR

– 2023: 5 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 8 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 5 Teknisen työn varusteet

Lot No: Teknisen työn varusteet
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies - FA01
43810000 Woodworking equipment - CB42
45262670 Metalworking
42994000 Machinery for working rubber or plastics
18143000 Protective gear
18831000 Footwear incorporating a protective metal toecap
33735100 Protective goggles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena on teknisen työn opetukseen ja oppimiseen tarvittavat käsi- ja akkukäyttöiset varusteet, työkalut ja välineet. Mekaanisen työstön kohteena voivat olla:

— Suomessa yleisesti myytävät puulajit

— Metallit, kuten kupari, messinki, rauta, teräs

— Muovit, kuten akryllimuovi, EPS-muovi (=styrox).

Tarjottavien akkukäyttöisten tuotteiden tulee olla sellaisia, että niissä pystyy käyttämään samoja akkuja ja akkujen latureita ilman adaptereita tai muita vastaavia apuvällineitä.

Tähän sopimukseen eivät kuulu raskaat, kiinteästi asennettavat sähkökäyttöiset koneet, kuten pylväsporakoneet, tasohöyläkoneet, hitsauslaitteet ja vastaavat.

Sopimuksen korin puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki toimittajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 5.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki:

— Käsi- ja akkukäyttöiset työkalut, välineet ja varusteet, joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 5. Työkalut voivat olla tasoltaan mitä vain harrastelijan työkauluista ammattilaisen työkaluihin. Leluiksi luokiteltavat työkalut kuuluvat eri koriin tässä kilpailutuksessa.

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasalla (alv 0 %):

– 2020: 150 000 EUR

– 2021: 30 000 EUR

– 2022: 30 000 EUR

– 2023: 75 000 EUR

– 2024: 75 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 10 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 435 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kori 6 Lelut ja pelit

Lot No: Lelut ja pelit
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110 Teaching supplies - FA01
37000000 Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories - EA01 - EA02 - EA03
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Sopimuksen kohteena on opetukseen ja oppimiseen tarvittavat lelut ja pelit.

Sopimuksen korin 6 puitesopimustoimittajiksi valitaan neljä (4) toimittajaa etusijajärjestyksellä. Jos tarjoajia on vähemmän kuin neljä (4), valitaan kaikki toimittajat puitesopimustoimittajiksi.

Tämän korin sopimustuotteet on listattuna tämän tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 6.

Tämän korin puitesopimustuotteisiin kuuluvat kaikki:

— Lelut ja pelit, joita ei ole listattu tarjouspyynnön asiakirjan 1 liitteessä 5. Pelit ja lelut voivat olla ikäsuosituksiltaan ja kohderyhmiltään varhaiskasvatusiästä aikuisikään

— Lelut ja pelit siitä riippumatta, ovatko ne käsikäyttöisiä, paristokäyttöisiä, digitalisia tai jotain muuta.

Tilaaja arvioi tämän korin hankinnan arvon olevan sopimuskauden aikana vuositasalla (alv 0 %):

– 2020: 10 000 EUR

– 2021: 10 000 EUR

– 2022: 10 000 EUR

– 2023: 10 000 EUR

– 2024: 10 000 EUR.

Tämän korin tuotteita hankittaessa etusijajärjestelyn sijaan käytetäään kevennettyä menettelyä, kun kertahankinnan arvioitu arvo on 5 000,00 EUR tai enemmän.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 01/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 24
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2020
Local time: 14:00
Place:

Kirkkonummi

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaamisen tekee kunnan hankintahenkilöstö.

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2024.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/11/2020