Prekės - 548279-2019

19/11/2019    S223

Vengrija-Budapeštas: Besikeičiančios informacijos švieslentės

2019/S 223-548279

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 194-472701)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_71040624
Adresas: Akácfa utca 15.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1980
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Dr. Gara Richárd
El. paštas: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefonas: +36 14616578
Faksas: +36 13226438

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.bkv.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.bkv.hu/beszerzesek

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vasúti jármű homlok – utastéri kijelzők beszerzése

Nuorodos numeris: EKR001215012019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
35261100 Besikeičiančios informacijos švieslentės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Adásvételi keretszerződés keretében Vasúti járművek homlok- és utastéri kijelzőinek beszerzése a következők szerinti részajánlattételi lehetőséggel:

1. rész: COMBINO villamosok homlok- és oldal kijelzőinek beszerzése

2. rész: T5C5 K2 villamosok homlok- és utastéri kijelzőinek beszerzése

3. rész: GANZ-csuklós villamosok homlok kijelzőinek beszerzése

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/11/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 194-472701

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Benyújtási határidő dátum
Yra:
Data: 18/11/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Bontás dátuma
Yra:
Data: 18/11/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: További információk
Yra:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

Az eljárás eredményeként részenként megkötött szerződésekben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár/12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Amennyiben az eljárás 2. és 3. része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre, melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:

Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege /12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a keretösszeg 90 %-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

17. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

19. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ alapján lehetőséget biztosít helyszíni konzultációra.

I.rész:Időpontja: 29.10.2019 9:00 órakor

Helyszín: 1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1

II. rész: Időpontja: 30.10.2019 10:00 órakor

Helyszín: 1045 Budapest, Pozsonyi út 1

III.rész: Időpontja: 29.10.2019 11:00 órakor

1097 Budapest. Könyves Kálmán krt. 7

22. FAKSZ: dr. Gara Richárd 00041

Turi būti:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

Az eljárás eredményeként részenként megkötött szerződésekben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár/12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Amennyiben az eljárás 2. és 3. része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre, melyben következők szerint kerül rögzítésre a keretösszeg:

Keretösszeg = az adott részekre vonatkozó Ajánlati összárak összege /12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Ajánlatkérő a keretösszeg 90 %-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

17. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

19. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ alapján lehetőséget biztosít helyszíni konzultációra.

I.rész:Időpontja: 29.10.2019 9:00 órakor

Helyszín: 1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1

II. rész: Időpontja: 21.11.2019 10:00 órakor

Helyszín: 1045 Budapest, Pozsonyi út 1

III.rész: Időpontja: 29.10.2019 11:00 órakor

1097 Budapest. Könyves Kálmán krt. 7

22. FAKSZ: dr. Gara Richárd 00041

VII.2)Kita papildoma informacija:

Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 21. pontjában található II. részre vonatkozó helyszíni konzultáció időpontja változott.