Доставки - 548302-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Офис оборудване, без мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението548302-2020
PDДата на публикуване16/11/2020
OJНомер на броя на ОВ S223
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на отбраната (000695324)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/11/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30191000 - Офис оборудване, без мебелировка
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG344
BG411
BG412
BG421
IAИнтернет адрес (URL)www.mod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС