Services - 548357-2018

13/12/2018    S240

Lithuania-Vilnius: Technical testing services

2018/S 240-548357

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UAB Verslo aptarnavimo centras
National registration number: 303359627
Postal address: P. Lukšio g. 5B
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-08221
Country: Lithuania
Contact person: Lina Jočenkaitė
E-mail: Lina.Jocenkaite@le.lt
Telephone: +370 62060938
Internet address(es):
Main address: www.vac.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/47164
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=434648
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=434648&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)Main activity
Other activity: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(2018-LE-190) Atsinaujinančių energetikos išteklių projektų techninio patikrinimo paslaugų pirkimas / Procurement of Technical Due Diligence Services for Projects of Renewable Energy Sources

II.1.2)Main CPV code
71632000 Technical testing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis:

— I pirkimo objekto dalis – vėjo energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos,

— II pirkimo objekto dalis – saulės energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vėjo energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71632000 Technical testing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Žemyninės Europos šalys.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos vėjo energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos bus perkamos pagal pirkėjo ir (arba) grupės įmonių poreikį. Pirkėjas elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) teikia paslaugų užsakymus dėl paslaugų teikimo tiems tiekėjams, su kuriais yra sudaryta preliminarioji sutartis.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Saulės energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71632000 Technical testing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Žemyninės Europos šalys.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos saulės energetikos projektų techninio patikrinimo paslaugos. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos bus perkamos pagal pirkėjo ir (arba) grupės įmonių poreikį. Pirkėjas elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) teikia paslaugų užsakymus dėl paslaugų teikimo tiems tiekėjams, su kuriais yra sudaryta preliminarioji sutartis.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Numatytos netesybos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

2) vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyvis, norėdamas iki sutarties sudarymo ginčyti pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti pirkėjui pretenziją:

1) per 10 dienų nuo pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/12/2018