Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Radovi - 548549-2021

27/10/2021    S209

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na hidroelektrani

2021/S 209-548549

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 169-442968)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Jadrijević
E-pošta: proizvodnja-nabava3@hep.hr
Telefon: +385 16322646
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.hep.hr/proizvodnja/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija proizvodnih jedinica HE Varaždin

Referentni broj: 27-V-3/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45251120 Građevinski radovi na hidroelektrani
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Rekonstrukcija proizvodnih jedinica HE Varaždin

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 169-442968

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 04/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 04/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: