Supplies - 54856-2021

03/02/2021    S23

Poland-Krakow: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 023-054856

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
National registration number: 000288366
Postal address: ul. Garncarska 11
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-115
Country: Poland
Contact person: Radosław Bożek
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Telephone: +48 126348282
Fax: +48 124231565
Internet address(es):
Main address: www.onkologia.krakow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej

Reference number: ZP-271-1/21
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej szczegółowo opisana w załącznikach od 2.1 do 2.14 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia (wyposażenie) systemu kontroli badań diagnostycznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232100 Printers and plotters
30216130 Barcode readers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. drukarki etykiet (4 szt.);

2. czytniki kodów paskowych (21 szt.);

3. drukarka kodów paskowych na kasetki (= drukarka kasetek) (1 szt.);

4. drukarka termotransferowa (2 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.1 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Skaner preparatów histologicznych i barwionych techniką FISH oraz platforma do katalogowania zeskanowanych obrazów i prowadzenia telekonsultacji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38520000 Scanners
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. platforma do katalogowania zeskanowanych obrazów i prowadzenia telekonsultacji (1 szt.);

2. skaner preparatów histologicznych i barwionych techniką FISH (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.2 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroskopy diagnostyczno-badawcze i konsultacyjne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu dla kierownika ZPN (1 szt.);

2. mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu (1 szt.);

3. mikroskop z przystawką konsultacyjną (1 szt.);

4. mikroskop badawczy (5 szt.);

5. mikroskop konsultacyjny z kamerą i rzutnikiem (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 45
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.3 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

mikroskop fluorescencyjny do badań FISH (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 45
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.4 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Linia technologiczna do przygotowania skrawków dużego formatu oraz skrawków mrożeniowych do badań śródoperacyjnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. procesor tkankowy (1 szt.);

2. półautomatyczne mikrotomy rotacyjne (2 szt.);

3. półautomatyczne mikrotomy do IHC z systemem spływu skrawków (2 szt.);

4. stanowiska do krojenia (podwójne stanowisko) (2 szt.);

5. lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników (5 szt.);

6. zamrażarka do przechowywania kostek parafinowych (1 szt.);

7. kriostat do wykonywania badań śródoperacyjnych (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.5 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Automatyczny procesor do przeprowadzania reakcji IHC i techniką FISH

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

automatyczny procesor do przeprowadzania reakcji IHC i techniką FISH (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.6 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cytofluorymetr (cytometr) przepływowy wraz z sorterem (1 zestaw)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. cytofluorymetr (cytometr) przepływowy (1 szt.);

2. sorter (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt do pomieszczenia pobierania materiałów tkankowych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. redestylarka (1 szt.);

2. cieplarka (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lampa stojąca/jezdna diagnostyczno-zabiegowa w technologii LED

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

lampa stojąca/jezdna diagnostyczno-zabiegowa w technologii LED (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolposkop optyczny na podstawie jezdnej do diagnostyki pogłębionej

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33164100 Colposcope
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

kolposkop optyczny na podstawie jezdnej do diagnostyki pogłębionej (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie sal pacjentów i gabinetu lekarskiego

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. łóżko szpitalne (21 szt.);

2. szafka przyłóżkowa (21 szt.);

3. kozetka lekarska (1 szt.);

4. taboret lekarski (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.9 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Parawany przyłóżkowe proste

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

parawany przyłóżkowe proste (15 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.10 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat ultrasonograficzny wraz z 3 głowicami

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

aparat ultrasonograficzny wraz z 3 głowicami (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.11 do SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Diatermia bipolarna

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

diatermia bipolarna (1 szt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.12 do SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć:

1. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

2. przedmiotowe środki dowodowe:

1) deklaracja zgodności CE – dotyczy: część nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, część nr 2 poz. 2, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 4 pkt 6, 7, 8, poz. 5, 6, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1, 2, część nr 8 poz. 1, 2, część nr 9, część nr 10, część nr 11 poz. łóżko szpitalne, część nr 13, część nr 14;

2) certyfikat IVD – dotyczy: część nr 2 poz. 1 pkt 30b, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1;

3) oryginalna specyfikacja techniczna producenta w języku polskim – dotyczy: część nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, część nr 2 poz. 1, 2, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1, 2, część nr 8 poz. 1, 2;

4) świadectwo dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych – dotyczy: część nr 9, część nr 10, część nr 11 poz. łóżko szpitalne, stolik przyłóżkowy, kozetka lekarska, część nr 13, część nr 14;

5) dokument potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów bio-bezpieczeństwa z pracującym sorterem w środku komory – dotyczy: część nr 7 poz. 2 pkt 17.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:

1. jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

4. zaświadczenie z ZUS lub KRUS;

5. oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

Dotyczy podmiotów zagranicznych:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2. zaświadczenie potwierdzające niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowa regulacja warunków realizacji umowy: wzór umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/03/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/03/2021
Local time: 11:30
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: https://e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 11.30 za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2021