Építési beruházás - 548635-2019

Submission deadline has been amended by:  55776-2020
20/11/2019    S224

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2019/S 224-548635

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Telefon: +36 204692909
Fax: +36 14306027

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73080363
Postai cím: Piac utca 5.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bravics Endre
E-mail: kisvardai.varfurdo@externet.hu
Telefon: +36 45506042
Fax: +36 45506042

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkvp.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001215322019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001215322019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001215322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2016-00020 azonosítószámú projekt keretében a "A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj- és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátására”

Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ. Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ. Ajánlattevő: AT. Ajánlatkérő: AK. 2015. évi CXLIII törvény: Kbt. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: ÉR. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr. Ajánlati felhívás: AF. Közbeszerzési dokumentumok: KD. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár u. 33/C. (hrsz. 945, 955, 958/1, 958/2, 963/2, 963/3, 963/4 és 974 területén)

A közbeszerzéssel érintett épület műemléki azonosító száma: 8290

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műemléki épületre vonatkozó fejlesztés műszaki leírása:

A kisvárdai vár déli szárnya 1470. körül épült téglavár romos maradványa. A délkeleti torony alápincézett 3 szintes épületként, az egykori palotaszárny szabadon álló falként maradt fenn. A várat északról két kör alakú bástya és téglakerítés határolja. A terv a vár 20. századi részek elbontását követően a jelenlegi kontúrokon belül megvalósuló fejlesztés; A rom konzerválása, valamint új, kétszintes, részben alápincézett, kiállító épületszárny építése a cél.

Alapmennyiség:

Meglévő épület és építmény nettó alapterület 207,02 m

Meglévő torony és falromok nettó alapterület 257,71 m2

Új kiállító épület nettó alapterület 1217,83 m2,.

Opcionális mennyiség: kettő külön tétel (kettő külön költségvetés keretében, Opciós tétel 1 és opciós tétel 2).

Az egykori külső vár bemutatása, környezetrendezés

Nettó alapterület: 36 640 m2

Opció 1.

A külső vár egykori területének D-i része jelenleg közparkként, É-i része pedig sportpályaként működik. A focipálya, a kiszolgáló létesítményeivel és azok közműveivel bontandóak (260 m2 öltöző, 538 m2 lelátó, 780 fm kerítés). Bontandóak a berendezések, 1253 m2 burkolat, 1102 szegély, bontásból származó sitt: ~ 930 m3.

A vár körüli sáncot corten lemezzel(~280 m2) és gyeppel fedett rézsű érzékelteti.

Gyepesítendő terület: 6700 m2

Stabilizált gyep: 135 m2

Sétányok: 1548 m2

Opció 2.

A külsővár védművet gyepes földrézsű mutatja be, a kapuk feltételezett helyén jelentősebb földfeltöltéssel georács megerősítéssel. A sportpálya létesítésekor sérült részeken a földmű kontúrvonalainak helyreállításával. (úttükör+bevágások: ~4700 m3, földfeltöltés: 7500 m3)

A vár bejáratához zúzottköves sétány vezet. (sétányok: 602 m2, stabilizált gyep: 621 m2 gyepesítendő terület: 8900 m2) Az út mentén kerti elemeket helyezünk el. A külső vár területén egykor állt kápolna helyét padsorok és kereszt alakú burkolatmotívum jelzi. (4 info tábla, 16 pad, 6 hulladékgyűjtő, 14 kandeláber, 5 kerékpártároló)"

A tartalékkeret mértéke: a teljes mennyiséggel érintett összeg 10 %-a

Jelen beruházás építési engedély köteles.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M/2.1. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M/2.2. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AA III.1.3. M/2.3. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban: min. 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségű opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre is kötelező az ajánlattétel.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00020

II.2.14)További információk

II.2.5) kiegészítése:Ár szempont értékelése:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati összár (nettó Ft), Súlyszám: 65

Opcionális mennyiségekre vonatkozó, egyösszegű nettó – tartalékkeret nélküli – ajánlati összár (nettó Ft), súlyszám: 5

II.1.5), II.2.6) kitöltése: Kiadóhivatal felé történő feladás miatt.

II.2. 7): Ajánlatkérő 18 hónap alatt 547 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt.74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében- a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD - EKR elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy AIRSZ az R. 4. § szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kbt. 69. § (11): Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. AK a Kbt.69.§(4)-(7)-ben foglaltak alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően - hívja fel AT azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R. 8. és 10. §-a szerint kell AT-nek igazolnia, illetve AK-nek ellenőriznie, hogy AT- nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt.62.§(1)k)kb) és kc) alpont szerinti kizáró okok tekintetében AK Kbt.69.§(4)-(7) szerinti felhívására AT nyilatkozatát (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján). szükséges benyújtani arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. Nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§ és 11.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra és az alkalmasság követelményeire vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési (VB) eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell -EKR űrlap kitöltésével - nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz (CB) benyújtott VB kérelmet, annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást), amennyiben VB eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni.

További feltételek:

ÉR. 21. § (1) alapján::AK -előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt.65.§(1)c) alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatban kitöltendő: EEKD IV. rész „alfa” szakasz”..

Az igazolás: Kbt. 69.§(4)-(7)re: AK a Kbt. 69§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatokat ellenőrzi, ha erre nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Irányadó továbbá: R. 24. § (1)-(2) és (5); valamint a 26. § (2), Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt.67.§(1) alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba nyilatkozatot (EKR-űrlapot) benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. A közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt.69.§(4)-(7)-re is figyelemmel.

M/1. Az R. 21.§(2) a) pontja alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az R22.§(3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, a műemléki törzsszámot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe (R. 21.§(2a)a) pont).

AK az R. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

M/2. Az R 21.§(2)b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, végzettségét és/vagy képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség és/vagy képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság (az M/2.1., M/2.2. és M/2.3. pont szerinti szakemberek esetében ezen felül az értékelés körében megajánlott többlettapasztalat) megállapításához szükséges pontossággal, év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 60 hónapban műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a referenciával érintett épület nettó alapterülete elérte legalább az 500 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: építészeti és/vagy belsőépítészeti és/vagy épületgépészeti és/vagy elektromos és közmű építési és/vagy utólagos talajnedvesség elleni szigetelési és/vagy injektálós, statikai megerősítési és/vagy restaurálási munkálatok.

A fenti elvárást az ajánlattevők több, legfeljebb 4 referenciával teljesíthetik akként, hogy a fenti referenciáknak a fenti feladatokat (munkarészeket) összességében kell tartalmaznia.

M.2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és szakmai tapasztalata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2. legalább 1 fő okleveles tájépítész mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és képzettséggel rendelkező, legalább 24 hónap a végzettségnek, vagy képzettségnek megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége, vagy képzettsége és szakmai tapasztalata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban előírt jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet]

Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget is elfogad azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A szakemberek között az átfedés lehetséges, amennyiben az adott szakember az adott alkalmassági követelménynek megfelel.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, szerz., elszám., kifiz. pénzn.: magyar forint (HUF). A Kbt.135.§(1)-(2) szerint ig. telj-t köv. a kifiz. a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a ÉR. 32/A.§(1) és (3), 32/B.§ szerint történik. Nyertes AT kéthavonta jogosult a telj-sel értékar. részszámla benyújtására. A kifiz. utófin. útján történnek. Előleg: az alapmenny. vonatkozó - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolg. 10 %-ának megfelelő összegben (Kbt.135.§). Elszám: az egyes részszámlákból az adott számla szerz. ár arányában. A jelen közb. fin. a GINOP-7.1.1-15-2016-00020 a.sz. "A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése" című projekt keretében bizt. TSZ-ből történik, valamint szükség esetén a forrás nemzeti forrásból is kiegészülhet. A szerződés biztosítékai: Teljesítési biztosíték (nettó ár 5 %-a), Jólteljesítési bizt. (szerződéses ár 5 %-a), Kés. kötbér (nettó ár 1 %-a/nap, max 20 %), Teljesítés elmaradása miatti kötbér (nettó szerződéses ár 25 %-a). A jótállás időtartama 60 hónap, szerződés szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt.71.§ (6) alapján, ha a hiánypótlással az AT az aj-ban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj-ba, és e GSZ-re tek. lenne szükséges újabb hiánypótlás, AK újabb hp-t nem rendel el.

2. A szemp. szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, (0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték). A módszerek ismertetése: Ár – fordított arányosítás; 1-2-3.Min. kritérium – egyenes arányosítás,.

3. Kbt35.§(8): nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

4. Eljáró felelős akkreditált közb. szaktanácsadó: dr. Juharos Róbert, (lajstromszám: 00312)

5. AK a jelen elj-ban alk. a Kbt.75.§(2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

6. AK a Kbt.53.§(6)bek-t alkalmazza, tek. arra, hogy tám-ra irányuló igényt nyújtott be, amelynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK továbbá a Kbt.135.§(12)bekezdését alkalmazza.

7. Kiegészítő nemzeti forrás rend-re bocsátása esetén a vonatkozó közbesz. / támog.i elszámolási szab-nak való megfelelés érdekében Felek kötelezettséget vállalnak a szüks. szerződés-módosításra (pl.: előleg/számlázási rend/fizetési rend), melyeket előzetesen a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosításoknak minősítik.

8. Az aj-nak tart. kell az AT kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és telj-re, valamint a kért ellenszolg-ra vonatkozóan (Kbt.66.§(2) – EKR űrlap).

9. AT-knek nyilatk. kell, hogy az AF III.1.3) M2.1.- M2.3. pont szerinti szakemberek nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszab-nak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval/nyilvántartásba vétellel fognak rendelkezni. Az ajánlattevőnek nyilatk-ban tudomásul kell vennie, hogy a reg. elmaradása a szerződésk-től való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

10. AT- nyilatkoznia kell nyertessége esetére az AF szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt.134.§(5)].

11. Ajánlati biztosíték: 15 000 000 HUF, ajánlatban be kell nyújtani igazolást a rendelkezésére bocsátásról a Kbt.54§(2) szerint. Befizetés AK Kisvárdai Várfürdő Nonprofit Kft K&H Bank Zrt. vezetett 10404436-50526784-76721017 számú fizetési számlájára. További elvárás a dokumentációban.

12. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt.66.§(6) tekintetében. (nemleges tartalommal is (EKR űrlap).

13. AK rögzíti, hogy szerződésk-re a kedvezményezett Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft. -vel kerül sor. AK a Kbt.29.§(1) szerint, mint meghat-tt AK jár el.

14. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerz.kötés időpontjára – kiv. tev. hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kiv. építési-szerelési felelősségbizt. (CAR) kötni vagy meglévő bizt. kiterjeszteni. Mértéke: mértéke a harmadik félnek okozott károkra vonatk. legalább 250 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény összeg. A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tev-ből – beleértve a restaurátori feladatokat is – eredő, harmadik szem-nek okozott károkra.

15. Helysz. bejárás időpontja: 28.11.2019, 10.30 óra, helyszín: 4600 Kisvárda, Vár utca 33/c. konz-ra nem kerül sor.

Folyt.: VI:4.3). KD-ban részl. sz

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.3) folytatása:

16. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

17. Az ajánlatot az EKRr.5.§(2) alapján elektronikusan, *.pdf formátumban kell benyújtani, egy vagy több file-ban. A beárazott költségvetés benyújtandó szerkeszthető (*.xls) formátumban is.

18. AT az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt.44.§(1)-(4)-ben foglaltaknak megfelelően (EKR űrlap)

19. Irányadó: Kbt .47.§(2), Kr.3.§, 4.§(1), 8.§,10.§,12-16.§, EKRr. 10.§ (1)-(4)! Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum: – nem tesz eleget az EKRr-ben előírt inform. köv. és AK számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha az AT az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el; – eleget tesz a KD-ban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja AT-t az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.

20. III.1.3) M/1., M/2.1.-M/2.3.: a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak.

21. Kbt.73.§(5): AK a KD-ben közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni.

22. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben az AF feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.

23. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

24. Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.

25. Több AT közösen is nyújthat be ajánlatot; együtt.működési megállapodásukat és meghatalmazást tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni kell; ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

26. Az ajánlathoz csatolni kell az értékelés körében vizsgált – egyúttal az alkalmassági követelmények igazolására bemutatott, M/2.1,. és M/2.2. és M/2.3. pont szerinti- szakemberek többlettapasztalatának igazolásaként a szakemberek:

a) szakmai önéletrajzát, melyből a szakmai (többlet)tapasztalat dátumok szerint (év/hó) kiderül;

b) a végzettséget, és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok másolatát;

c) a rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tanúsítja, hogy a szakember az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. AT-nek nyilatkoznia kell a megajánlott szakemberek nevéről, továbbá arról, hogy a bemutatott szak-el milyen jogviszonyban áll.Figyelemmel arra, hogy AK a fentiekben kifejtettek szerint már az ajánlatban kéri csatolni – az M/2.1, M./2.2. és M/2.3. és M/2.2. pont szerinti szakemberek vonatkozásában – az önéletrajzot, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát és a rendelkezésre állási nyilatkozatot, AK az ajánlatok elbírálása körében az eljárást lezáró döntés meghoz. megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés utolsó fordulata szerint jár el. Az ajánlatban már benyújtott igazolások vonatk. tehát AK nem hívja fel AT-taz igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint HP-t rendel el vagy felvilágosítást kér.

27. Az eljárás fin. mértéke: 100,000000 %.

28. A jelen kiv. ép. eng. köteles beruházás, kifizetés rendje a fordított adózás hatálya alá tartozik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2019