Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 548738-2019

20/11/2019    S224

Magyarország-Debrecen: Bekötőút építése

2019/S 224-548738

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett ideiglenes ipartelepi bekötőút II. ütem kivitelezési munkái

II.1.2)Fő CPV-kód
45233226 Bekötőút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett ideiglenes ipartelepi bekötőút II. ütem kivitelezési munkái

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 470 664 412.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen észak-nyugati része, a 0261/97; 0264/61; 0264/64; 0264/65; 0264/66; 0264/67; 0264/68; 0264/69; 0264/70; 0264/71; 0264/72; 0264/73; 0264/74; 0264/75; 0264/89; helyrajzi számú területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett ideiglenes ipartelepi bekötőút II. ütem kivitelezési munkái

Az ideiglenes útszakasz 2x1 sávos kialakítású, hossza 725,74 m. A tervezett burkolatot a 0+017,49-0+375 km szelvények között 3,75 méteres sávszélességgel, 0,25 méteres biztonsági sávval, kétoldali 1,75 méteres stabilizált padkával, míg a 0+375-0+743,23 km szelvények között 3,50 méteres sávszélességgel, 0,25 méteres biztonsági sávval jobb oldalon 2,50 méteres, bal oldalon 1,00 méteres stabilizált padkával készül.

Jellemző mennyiségek:

— Földmű építése - Töltés (nagy tömegű földmű) építése: 12 099,41 m3

— Cementes kötőanyagú talajkezelés: 7 017,40 m3

— Védőréteg készítése homokos kavicsból: 5 888,85 m3

— C12-15 beton burkolatalap: 1 369,23 m3

— AC 22 (mf) kötő típusú aszfalt: 902,34 m3

— AC 16 (N) kopó típusú aszfalt: 309,04 m3

A kivitelezést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Útügyi Osztálya által HB-03/ÚO/00440-41/2019 számon kiadott és az azt módosító HB-03/ÚO/00902-34/2019. számú eltérési útépítési engedélyben foglaltak szerint kell megvalósítani.

A beruházás II. üteme alatt a kiadott dokumentáció szerint a helyszínrajzon feltüntetett 0+0,17,49 km sz. és 0+743,23 km sz. közötti szakasz értendő.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember részt vett -e legalább 1 db olyan szerződés teljesítésének irányításában, mely legalább 508,018 m hosszúságú új út építésének / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166141
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett ideiglenes ipartel
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Soltút Kft.
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 470 664 412.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok, Ideiglenes forgalomkorlátozás, Csapadékvíz elvezetés, Előkészítő és földmunkák, Padka és elválasztó sáv építése, Bontási munkák, Pályaszerkezeti rétegek építése, Forgalomtechnikai létesítmények építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címet és adószáma:

1. „CÍVIS 2020” Közös Vállalkozás (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.)

— D-PROFIL Kft. adószáma: 10680476-2-09

— „NAGYMESTER” Kft. adószáma: 11156088-2-09

2. Hazai Építőgép Társulás Kft. (2225 Üllő, Mátyás Király utca 25.)

Adószám: 12499706-2-13

3. Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)

Adószám: 11081423-2-03

4. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)

Adószám: 10642166-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2019