A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 54885-2016

Normál nézet megjelenítése

18/02/2016    S34

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 034-054885

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Hulladékgazdálkodás közbeszerzési és szakmai jogi főosztály, Címzett: dr. Kocsis Krisztina, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 308215657. Fax: +36 12100404. E-mail: dr.kocsis.krisztina@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378084)

Tárgy:
CPV:09123000 Földgáz

Földgáz

A következő helyett: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.2/ A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező GET szerinti földgáz kereskedelmi engedélyének vagy a GET szerinti földgáztermelői minőségének igazolására Bt. szerinti bányászati tevékenység végzésére vonatkozó (több terület esetén legalább egy területre vonatkozó) engedélyének (koncessziós szerződésének) a másolatát.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények történő megfelelésben a részvételi jelentkezésben becsatolt dokumentumok, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által elérhető nyilvános adatok alapján ellenőrzi.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

(...)

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a MEKH, vagy annak jogelődje által kiadott jogerős és hatályos földgáz kereskedelmi vagy az MBFH, vagy annak jogelődje által kiadott bányászati tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel (koncessziós szerződéssel). Alkalmatlan a részvételi jelentkezés akkor is, ha a részvételre jelentkezőt a MEKH a GET. 119. § (1) d) pontja szerint a földgáz kereskedelmi vagy az MBFH a Bt. 41. §-a alapján a bányászati tevékenység folytatásától eltiltotta.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével):

18.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

18.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

4. Részvételi jelentkezések bontásának ideje: 18.2.2016-án 10:00 óra. Helye: 8600, Siófok, Tanácsház u. 5. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak az ajánlatkérő képviselői, részvételre jelentkezők, az általuk meghívott személyek.

5. A részvételi jelentkezéseket nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket a megjelölt címre írásban, zártan, sérülésmentes csomagolásban, 1 papíralapú példányban valamint a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n) magyar nyelven kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes részvételi jelentkezést elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több fájlban. A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a részvételi jelentkezés papíralapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezést veszi figyelembe. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „FGSZ Zrt. technológiai célú saját felhasználásra történő földgázbeszerzés 2016.07. és 2017.09. közötti időszakra – Részvételi jelentkezés 18.2.2016. 10:00 óra előtt felbontani tilos.”

Helyesen: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.2/ A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező GET szerinti földgáz kereskedelmi engedélyének vagy a GET szerinti földgáztermelői minőségének igazolására a Bt. szerinti bányászati tevékenység végzését engedélyező (több terület esetén legalább egy területre vonatkozó) határozatának a másolatát.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést a részvételi jelentkezésben becsatolt dokumentumok, valamint a földgáz kereskedelmi engedély vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elérhető nyilvános adatok alapján ellenőrzi.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

(...)

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a MEKH, vagy annak jogelődje által kiadott jogerős és hatályos földgáz kereskedelmi vagy a területileg illetékes bányafelügyelet által kiadott bányászati tevékenység végzését engedélyező határozattal. Alkalmatlan a részvételi jelentkezés akkor is, ha a részvételre jelentkezőt a MEKH a GET. 119. § (1) d) pontja szerint a földgáz kereskedelmi vagy az MBFH a Bt. 41. §-a alapján a bányászati tevékenység folytatásától eltiltotta.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével):

18.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

18.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

Részvételi jelentkezések bontásának ideje: 18.2.2016-án 11:00 óra. Helye: 8600, Siófok, Tanácsház u. 5. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak az ajánlatkérő képviselői, részvételre jelentkezők, az általuk meghívott személyek.

A részvételi jelentkezéseket nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket a megjelölt címre írásban, zártan, sérülésmentes csomagolásban, 1 papíralapú példányban valamint a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n) magyar nyelven kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes részvételi jelentkezést elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több fájlban. A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a részvételi jelentkezés papíralapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések értékelése során minden esetben apapír alapon benyújtott részvételi jelentkezést veszi figyelembe. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „FGSZ Zrt. technológiai célú saját felhasználásra történő földgázbeszerzés 2016.7. és 2017.9. közötti időszakra – Részvételi jelentkezés 18.2.2016. 11:00 óra előtt felbontani tilos.”

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.