Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 54892-2022

TITytułPolska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe
NDNumer publikacji ogłoszenia54892-2022
PDData publikacji01/02/2022
OJNumer wydania Dz.U. S22
TWMiejscowość nabywcyRYBNIK
AUNazwa urzędowa nabywcyMiasto Rybnik (276255430)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany27/01/2022
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszenia0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)66516000 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66516300 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
66516400 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66515400 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66510000 - Usługi ubezpieczeniowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL227
IAAdres internetowy (URL)www.rybnik.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE