Supplies - 549030-2021

28/10/2021    S210

România-Gurghiu: Tablet PC

2021/S 210-549030

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 206-535684)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: LICEUL SILVIC GURGHIU
Număr naţional de înregistrare: 4376009
Adresă: Strada: Republicii, nr. 4
Localitate: Gurghiu
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547295
Țară: România
Persoană de contact: OLIVIA TRUTA
E-mail: csg_ms@yahoo.com
Telefon: +40 265536004
Fax: +40 265536004
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://csg-ms.wixsite.com/csg-ms
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente în cadrul proiectului: „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”

Număr de referinţă: 4376009/2021/975
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente în cadrul proiectului: „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii

didactice on-line in comuna Lunca, judetul Mures”, consta in achizitia a:

- tablete cu abonament la internet 24 luni pentru uz școlar - 607 buc

- laptopuri pentru cadre didactice – 63 buc

- camere web videoconferință pentru săli de clasă - 34 buc

- table interactive pentru săli de clasă - 34 buc

- routere pentru săli de clasă - 34 buc

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 206-535684

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 22/03/2022
A se citi:
Data: 25/03/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 22/03/2022
A se citi:
Data: 25/03/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 22/03/2022
A se citi:
Data: 25/03/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 22/11/2021
A se citi:
Data: 25/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 22/03/2022
A se citi:
Data: 25/03/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: