Servicii - 549113-2021

29/10/2021    S211

Italia-Ispra: Acord-cadru multiplu pentru servicii de consultanță tehnică privind arhitectura și ingineria la Centrul Comun de Cercetare, situl din Ispra

2021/S 211-549113

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9538
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru multiplu pentru servicii de consultanță tehnică privind arhitectura și ingineria la Centrul Comun de Cercetare, situl din Ispra

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestare de servicii de consultanță tehnică, de proiectare și de coordonare de lucrări privind arhitectura, ingineria civilă, urbanizarea, mediul și ingineria instalațiilor, ca parte a activităților întreprinse de Centrul Comun de Cercetare la situl din Ispra (VA). Scopul activităților este de a oferi consultanță administratorilor sitului pentru exploatarea infrastructurilor, proiectarea, supravegherea lucrărilor, teste, evaluări, verificări și coordonarea siguranței pe șantierele de construcții și/sau pentru renovarea și întreținerea clădirilor, instalațiilor și infrastructurilor sitului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestare de servicii de consultanță tehnică, de proiectare și de coordonare de lucrări privind arhitectura, ingineria civilă, urbanizarea, mediul și ingineria instalațiilor, ca parte a activităților întreprinse de Centrul Comun de Cercetare la situl din Ispra (VA). Scopul activităților este de a oferi consultanță administratorilor sitului pentru exploatarea infrastructurilor, proiectarea, supravegherea lucrărilor, teste, evaluări, verificări și coordonarea siguranței pe șantierele de construcții și/sau pentru renovarea și întreținerea clădirilor, instalațiilor și infrastructurilor sitului.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
15/11/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi informați cu privire la publicarea anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2021