Supplies - 549315-2018

Display compact view

13/12/2018    S240

Poland-Katowice: Parts of locomotives or rolling stock

2018/S 240-549315

Contract award notice – utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
For the attention of: Czesław Kinder
E-mail: c.kinder@pgg.pl
Telephone: +48 327572919
Fax: +48 327572304

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy 352-01-03
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

NUTS code PL22A Katowicki

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy 352-01-03
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

34631000 Parts of locomotives or rolling stock

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 3 486 248,22 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
701801397
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Periodic indicative notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 034-074731 of 17.2.2018

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 121-276008 of 27.6.2018

Section V: Award of contract

V.1)Award and contract value
Contract No: 1
Lot title: Zadanie nr 13, 15 pozycje: 25, 49, 59
V.1.1)Date of contract award decision:
2.11.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
Postal address: ul. Fabryczna 4
Town: Sędziszów Małopolski
Postal code: 39-120
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 21 415,80 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 2
Lot title: Zadanie nr: 7, 14, 15 pozycje: 293, 299
V.1.1)Date of contract award decision:
2.11.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: „GASKET” Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wypoczynkowa 10
Town: Bielsko-Biała
Postal code: 43-382
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 150 431,28 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 3
Lot title: Zadanie nr: 8, 15 pozycje: 6, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 56, 57, 62, 63, 70, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 126, 127, 145, 148, 157, 169, 178, 179, 183, 184, 188, 189, 194, 198, 200, 204, 214, 227, 228, 229, 230, 234, 244, 258, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 282, 288, 292, 294, 297, 308, 312, 321, 322, 323, 331, 336, 340, 341, 343, 346
V.1.1)Date of contract award decision:
2.11.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: PW Metgór Sp. Jawna Jan Fiś, Barbara Krakowska-Fiś
Postal address: ul. Powstańców 23
Town: Siemianowice Śląskie
Postal code: 41-100
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 876 800,87 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 4
Lot title: Zadanie nr: 2, 3, 5, 12, 15 pozycje: 1-5, 7-17, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 36-38, 42-44, 48, 50-52, 54, 55, 58, 60, 61, 66-68, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 83, 93, 98, 101, 104, 110, 113, 114, 116-125, 128-144, 146, 147, 149-156, 158-168, 170-177, 180-182, 185-187, 190-193, 195-197, 201-203, 205, 210, 215-221, 226, 231, 232, 235-243, 245-257, 259-264, 266, 269, 274, 276, 279-281, 283-287, 289-291, 295, 296, 298, 300-307, 309-311, 313-320, 324-330, 332-334, 337, 342, 344, 345, 347-351
V.1.1)Date of contract award decision:
2.11.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Famur S.A.
Postal address: ul. Armii Krajowej 51
Town: Katowice
Postal code: 40-698
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 1 786 307,29 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 5
Lot title: Zadanie nr: 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15 pozycje: 32, 33, 34, 53, 64, 65, 69, 73, 90-92, 199, 206-209, 211-213, 222-225, 233, 335, 338, 339
V.1.1)Date of contract award decision:
2.11.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Stadmar Sp. z o.o.
Postal address: ul. Szkolna 8
Town: Radziszów
Postal code: 32-052
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 651 292,98 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Dział VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Urząd Zamówien Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Date of dispatch of this notice:
11.12.2018