Roboty budowlane - 549462-2021

TITytułDania-Kopenhaga: Przepompownie wody odpadowej
NDNumer publikacji ogłoszenia549462-2021
PDData publikacji29/10/2021
OJNumer wydania Dz.U. S211
TWMiejscowość nabywcyKOPENHAGA
AUNazwa urzędowa nabywcyBIOFOS A/S (25601920)
OLJęzyk oryginałuDA
CYKraj nabywcyDK
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany27/10/2021
DTTermin składania ofert29/11/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj proceduryB - Procedura konkurencyjna z negocjacjami
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45000000 - Roboty budowlane
45252000 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45232420 - Roboty w zakresie ścieków
45232431 - Przepompownie wody odpadowej
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45232421 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232411 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
RCMiejsce realizacji (NUTS)DK01
IAAdres internetowy (URL)https://permalink.mercell.com/165652883.aspx
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE