Varer - 549532-2019

20/11/2019    S224    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Medicinske forbrugsmaterialer

2019/S 224-549532

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Seirup
E-mail: mns@rn.dk
Telefon: +45 21594170

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

NPWT

Sagsnr.: U050255mns19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fælles profylaksebekendtgørelse for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland vedr. NPWT-behandling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fælles profylaksebekendtgørelse for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland vedr. NPWT-behandling.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udbudsmetoden er valgt pga. manglende konkurrence i forhold til en række essentielle teknisk/funktionelle krav, som kun Active VAC, INFO VAC, VAC Ultra/Veraflo og Prevena i fællesskab opfylder fuldt ud.

Den klinisk faglige ekspertgruppe – bestående af repræsentanter fra de 3 Regioner – sammenfatter disse til, at den pågældende sammenhæng mellem ovenstående terapienheder giver følgende samlede nødvendigheder for en optimal og effektiv behandling:

- Tilladt til indikation mediastinitis samt sternum-infektion med åben sternum med evidens i form af dokumenteret sikkerhed og effektivitet i kliniske humanstudier,

- Færdigproduceret løsning, hvor sugeporten kan placeres andet sted end såråbningen i form af en bro, uden behandlingen forringes, således personalets arbejdsmiljø og -procedure forbliver optimale,

- Polyurethan abdominal film med indlejret svamp, som sikre en optimal og sikker arbejdsgang. Endvidere har den abdominale film et dobbeltlaget kontaktlag, hvor hullerne i de 2 lag er placeret forskudt som sikkerhedsforanstaltning for at tarmene ikke kommer i kontakt med svampen,

- Anvendelse af skylleterapi, som muliggøre et optimalt behandlingsforløb,

- Anvendelse af bandagesæt (svamp, film og sugeslange) indeholdende såvel polyuretanskum, polyvinylalkoholskum som polyuretanskum indeholdende sølv.

- Incisionsbehandling med integreret kanister, således sårsekret fjernes fra incisionsstedet,

- Incisionsbehandling med bakteriedræbende sølvbehandling samt sammentrækningseffekt fra 3 dimensioner, som sikre en optimal og sikker behandling.

Region Nordjylland, Region Midtjylland samt Region Sjælland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regner fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

NPWT

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Mediq Danmark A/S
Postadresse: Kornmarksvej 15
By: Brøndbyvester
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019