Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 549660-2020

Submission deadline has been amended by:  610157-2020
17/11/2020    S224

Lithuania-Vilnius: Construction work

2020/S 224-549660

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
National registration number: 120750163
Postal address: Algirdo g. 19
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03219
Country: Lithuania
Contact person: Jolita Dumčienė
E-mail: jolita.dumciene@vilniausvystymas.lt
Telephone: +370 52497051
Internet address(es):
Main address: https://www.vilniausvystymas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5666
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=549248
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=549248&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tolminkiemio gimnazijos Tolminkiemio g. 2D, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Tolminkiemio gimnazijos Tolminkiemio g. 2D, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 16 241 358.41 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Statybos darbai pagal techninį projektą Nr. A080 „Mokslo paskirties pastato (7.11) Tolminkiemio g. 2D, Vilniaus m., statybos projektas“, darbo projekto parengimas ir statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 241 358.41 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Nurodyta sutarties trukmė 20 mėnesių yra maksimali. Terminas yra vertinimo kriterijus, todėl sutartis gali būti sudaroma ir trumpesniam terminui.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

1.1) pasiūlymą pateikęs dalyvis;

1.2) kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

1.3) kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas;

2) įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pašalinimo pagrindų;

3) tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), kiti ūkio subjektai (subtiekėjai ir tretieji asmenys), kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę atlikti šiuos statinio statybos darbus:

Statinių kategorija – ypatingieji statiniai.

Statinių grupės: negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties).

Statybos darbų sritys:

Bendrieji statybos darbai:

— žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas),

— statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas,

— hidroizoliacija,

— stogų įrengimas,

— apdailos darbai.

Specialieji statybos darbai:

— statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas,

— vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,

— statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas,

— statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas,

— statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas,

— statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas,

— procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu arba banko garantija ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai;

2) atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2020
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/11/2020