Építési beruházás - 549820-2020

17/11/2020    S224

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 224-549820

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Akadálymentesítés I. - Tabáni lift

Hivatkozási szám: EKR000742412020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Akadálymentesítés I. – Tabáni lift

Az építmény a Palota út és a Hunyadi udvari közötti, akadálymentes gyalogos tengely legfontosabb eleme. Kompozíciójában és funkcionálisan az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása. Míg utóbbi a Hunyadi udvar és a Csikós udvar között létesít gyalogos kapcsolatot, a Tabáni liftpavilon a Csikós udvar és a Palota út között létesít akadálymentes kapcsolatot.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 842 353 679.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42416000 Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Akadálymentesítés I. építése az alábbi részegységekre tagolódik:

– Tabáni I. 2 db 33 fős lift Liftblokk építése

A főbb mennyiségek összefoglalva:

Betonozás:

– Vízszintes szerkezetek: 389,09 m2, ami 146,83 m3

– Függőleges szerkezetek: 2 779,62 m2, ami 1 004,62 m3

– Lépcső és pihenő: 80,6 m2, ami 14,72 m3

Zsaluzás és Állványozás:

– Zsaluzás: 3 315,09 m2

– Állványozás: 1 189,36 m2

Falazás:

— Teherhordó, válaszfal, és kitöltő falazat készítése: 1 004,62 m3

Irtás, föld- és sziklamunka:

– Föld visszatöltés: 565 m3

– Zsigmondkori fal konzerválása: 350 m2

Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése:

– Terrazzo padló és lépcsőburkolat készítése: 347,8 m2

Épületgépészeti feladatok:

– Szikkasztó rendszer építése, előregyártott elemekből 60 db

– Vízelvezető rendszer és tartozékainak beépítése

— Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomainak szerelése, tartószerkezettel

Épületvillamossági feladatok:

– Főelosztó berendezés álló műanyag szekrényekből összeépítve, ajtóval teljes egészében takart (maszkolt) szereléssel, IP31 védettséggel, fölső betápláló és elmenő vezetékekkel, MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, beszabályozva, kompletten: 1 db

– Egyedi gyártás, Oldalfalra szerelt, opálburás, henger lámpatest, 3 600 lm beépített fényárammal, 3 000 K, pelxi burával, IP44, lámpatest alsó síkja: 172 cm, 20 cm átmérőjű, 90 cm magas világító plexi homokfúvott felülettel, búrás világítótest, falikarként a 120o-os falsarokra rögzítve. A LED fényforrások a búra mögött 3db függőleges LED-csík négyzetes zártszelvény oldalaira ragasztva, melyek 3 irányban oldalra és lefelé is adnak fényt. plexi, vagy nyers fém színű megjelenésű /alumínium, vagy rozsdamentes acél/ lezárással alul és felül. 14 db

– Burkolatba süllyesztett, rejtett fényű, padló súroló lámpatest 6W LED, lámpatest, jó káprázáskorlátozással, burkolattal síkban szerelt, 630 lm, 3000 K, CRI>90, kapcsolható működtető egységgel, 50 000 óra L90/B10, IP65, 0,1 % kiégés 50 000 óra, betondobozzal. 35 db

Kiegészítő ellátandó tevékenységek: kőrestaurátori szakvélemény és vonatkozó tervek készítése, engedélyeztetése, szakvélemény alapján kompletten kivitelezve

Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3)–M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében a jogosultság megszerzése tekintetében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3)–M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében a jogosultság megszerzése tekintetében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

1. Ajánlatkérő tárgyi eljárása során új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére;

2. Tárgyi „Akadálymentesítés I. – Tabáni lift” eljárás összhangban van az alapprojekt – „Csikós udvar revitalizáció” tárgyú eljárással, tekintettel arra, hogy az akadálymentesítéssel összefüggő feladatok ellátása a Csikós udvar revitalizációjával szorosan összefügg;

3. Ajánlatkérő az alapprojekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás „Csikós udvar revitalizáció” (EKR azonosító szám: EKR000691132019) [továbbiakban: „Alapprojekt Közbeszerzési Eljárás”] ajánlati felhívás VI.3. pont 7. alpontjában fenntartotta magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le

4. Ajánlatkérő az Alapprojekt Közbeszerzési Eljárásának ajánlati felhívás VI.3. pont 7. alpontjában megjelölte a további építési beruházások tárgyát (és a vonatkozó részletes műszaki leírásokat is kiadta) az alábbiak szerint:

­ Akadálymentes gyalogos közlekedési tengely Tabáni Lépcső- és Liftpavilon;

­ Karakas Pasa Tornya.

5. Ajánlatkérő az Alapprojekt Közbeszerzési Eljárásának ajánlati felhívás VI.3. pont 7. alpontjában megjelölte a beszerzés feltételeit az alábbiak szerint:

További építési beruházások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.2. pontjában megkövetelt szakemberek lesznek (amennyiben azok kötelezően előírandóak a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján). A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fog megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve.

6. Ajánlatkérő az Alapprojekt Közbeszerzési Eljárásának becsült értéke meghatározása során figyelembe vette az új építési beruházások tárgyát a következők szerint:

­ Alapprojekt: Rámpa: 3 481 314 154 HUFt + 2 % tartalékkeret, amely 69 626 283 HUF, Revitalizáció: 1 347 801 182 HUF, Támfal: 1 008 600 794 HUF

­ Új építési beruházás I. (tárgyi eljárás): Akadálymentesítés I: 872 522 374 HUF

­ Új építési beruházás II.: Karakas Pasa Tornya: 247 685 391 HUF

7. Ajánlatkérő az Alapprojekt Közbeszerzési Eljárásának eredményeként a szerződést 2020. január 3. napján írta alá, így az új építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás vonatkozásban a három éven belül történő elindítás igazolt.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5000/118-1/2020
Elnevezés:

Akadálymentesítés I. – Tabáni lift

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 888 442 636.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 842 353 679.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció részmunkái, építész és statikus művezetés részmunkái, építészeti munkák részmunkái, környezetrendezési munkák részmunkái, erősáram részmunkái, gyengeáram részmunkái, gépészet részmunkái, közműépítési munkák részmunkái, grafika részmunkái, kőrestaurátor

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a alapján

a) nem releváns, az eljárás eredményes

b) Tabáni 2020. Konzorcium WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 11469830-2-44, székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.) – LAKI Épületszobrász Zrt. (adószáma: 12764073-2-42, székhelye: 1151 Budapest Mogyoród útja 12–14.)

c) Tabáni 2020. Konzorcium WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 11469830-2-44, székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.) – LAKI Épületszobrász Zrt. (adószáma: 12764073-2-42, székhelye: 1151 Budapest Mogyoród útja 12–14.)

d) eljárásban nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148–155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2020