Varer - 549926-2020

17/11/2020    S224

Danmark-Køge: Redningskøretøjer

2020/S 224-549926

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelese - Redningskøretøjer til ETK Brand & Redning (Køge Kommune)

Sagsnr.: 2020-070994
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34114110 Redningskøretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

ETK Brand & Redning i Køge Kommune har til hensigt at offentliggøre et udbud af redningskøretøjer primo 2021 levering forventes 4. kvartal 2021/1.kvartal 2022. Det er hensigten at udbyde i offentligt EU-udbud følgende redningskøretøjer: 2 stk. fabriksnye 2-akslet lastvognschassis opbygget som tanksprøjte med mandsskabskabine totalvægt 18 tons. 1 stk. 3-akslet lastvognschassis med styrende/medløbende bagaksel og dag-førerhus opbygget som tankvogn totalvægt 24 tons.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34211300 Karosserier til lastbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ETK Brand & Redning ønsker at indgå i en dialog med markedet forud for offentliggørelse af det egentlige EU-udbud, ved individuelle markedsdialogmøder, der vil finde sted på en adresse i Køge Kommune i uge 50 2020. Hvert markedsdialogmøde vil have en varighed på op til 1,5 time. Ved markedsdialogmøderne vil repræsentanter for ETK Brand & Redning være til stede.

De informationer der vil fremkomme på disse markedsdialogmøder, er ikke forpligtende for ETK Brand & Redning.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Potentielle tilbudsgivere der ønsker at deltage i et individuelt markedsdialogmøde med ETK Brand & Redning kan tilkendegive sin interesse ved skriftlig henvendelse ved e-mail til udbudskonsulent Torben Bjerre e-mail: Torben.bjerre@koege.dk Frist for at tilkendegive sin interesse er den 4. december 2020.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er udelukkende vejledende. Det endelig EU-udbud vil blive offentliggjort primo 2021.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2020