Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 550371-2022

07/10/2022    S194

Polen-Warschau: Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung

2022/S 194-550371

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 186-526883)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jędrzej Henryk GRYKO
E-Mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Telefon: +48 914411225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szczecin.wody.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.ROZ.2810.25.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

1.1.ochrony przed powodzią,

1.2.spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

1.3.warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

2.1.Opisy Przedmiotu Zamówienia dla danej części, stanowiące Zał.9 do SWZ;

2.2.przedmiary i kosztorysy nakładcze dla danej części, stanowiące Zał.10 do SWZ;

2.3.mapy poglądowe dla danej części, stanowiące Zał.11 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/10/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 186-526883

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 28/10/2022

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 31/10/2022

Czas lokalny: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 28/01/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 28/10/2022

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

muss es heißen:

Data: 31/10/2022

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: