Varor - 55065-2019

05/02/2019    S25    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Saint-Étienne: Industrirobotar

2019/S 025-055065

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Université Jean Monnet
10 rue Tréfilerie — CS 82301
Saint-Étienne Cedex 2
42023
Frankrike
Kontaktperson: Mme Karen Picanol responsable du service achats et marchés publics
Telefon: +33 477421767
E-post: marches-publics@univ-st-etienne.fr
Fax: +33 469661107
Nuts-kod: FRK25

Internetadress(er):

Allmän adress: http://portail.univ-st-etienne.fr/

Upphandlarprofil: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=398246&orgAcronyme=f2h

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Acquisition d'équipements pour une salle robotique pour l'université Jean Monnet

Referensnummer: 2018-045
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Acquisition d'équipements pour une salle robotique du département GEII de l'IUT de Saint-Étienne de l'université Jean Monnet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 125 340.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

4 bras robotisés 6 axes

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK25
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

4 bras robotisés 6 axes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualité de l'offre dont réponse technique & performances des équipements (5 points), ergonomie du matériel (3 points), qualité du service & garantie maintenance (2 points) / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

La Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est la suivante: lot 1: PSE no 1 «10 licences supplémentaires».

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

3 tables de travail

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39134000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK25
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

3 tables de travail.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualité de l'offre dont réponse technique & performances des équipements (5 points), ergonomie du matériel (3 points), garantie (2 points) / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

La prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est la suivante: lot 2: PSE no 1 «2 tables de travail».

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

3 tables robot simples

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39134000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK25
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

3 tables robot simples.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualité de l'offre dont réponse technique & performances des équipements (5 points), ergonomie du matériel (3 points), garantie (2 points) / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

La Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est la suivante: lot 3: PSE no 1 «2 tables robot simples supplémentaires».

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

4 lasers scanners de sécurité

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38636110
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK25
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

4 lasers scanners de sécurité.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Qualité de l'offre dont réponse technique & performances des équipements (5 points), ergonomie du matériel (3 points), qualité du service & garantie maintenance (2 points) / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 198-447213
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018-045
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Acquisition de 4 bras robotisés 6 axes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Staubli
place Robert Staubli
Faverges
74210
Armenien
Nuts-kod: FRK28

Internetadress: https://www.staubli.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 91 430.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018-045
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Acquisition de 3 tables de travail

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Aldiance
34 rue de la Sapinière
Thyez
74300
Frankrike
Nuts-kod: FRK28

Internetadress: http://www.aldiance-booster-industriel.fr/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 520.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018-045
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Acquisition de 3 tables robots simples

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Aldiance
34 rue de la Sapinière
Thyez
74300
Frankrike
Nuts-kod: FRK28

Internetadress: http://www.aldiance-booster-industriel.fr/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 12 410.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018-045
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Acquisition de 4 lasers scanners de sécurité

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Aldiance
34 rue de la Sapinière
Thyez
74300
Frankrike
Nuts-kod: FRK28

Internetadress: http://www.aldiance-booster-industriel.fr/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 17 980.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Lyon palais des juridictions administratives
184 rue Duguesclin
Lyon Cedex 03
69433
Frankrike
Telefon: +33 478141010
Fax: +33 478141010
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2019