Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 550697-2023

13/09/2023    S176

România-Iași: Reactivi de laborator

2023/S 176-550697

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Număr naţional de înregistrare: 4541092
Adresă: Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700614
Țară: România
Persoană de contact: achizitii recuperare
E-mail: scr_iasi2004@yahoo.com
Telefon: +40 332410774
Fax: +40 0332410774
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170496
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE REACTIVI VOLUMUL 7

Număr de referinţă: 45410922023-17
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

FURNIZARE REACTIVI VOLUMUL 6 - -conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor .

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 18 zile.

Pe perioada derularii acordului cadru, preturile NU se ajusteaza

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 213 532.29 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 14
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 14
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

ofertanții pot depune oferte pentru: unul sau pentru mai multe loturi;

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi si consumabile pentru aparat de electroforeza Helena SAS1+/SAS2 (sau echivalent)

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi si consumabile pentru aparat de electroforeza Helena SAS1+/SAS2 (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Kit proteine serice kit pentru 220 probe

Control normal electroforeza kit 10 fl. X 2 ml

Control anormal electroforeza kit 10 fl. X 2 ml

Cupe probe electroforeza kit x 100 buc.

Aplicatori pentru probe kit x 600 teste

Solutie pentru optimizarea migrarii kit x 500 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 153 562.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi si consumabile compatibile cu analizor de biochimie Jeol BioMajesty JCA-BM6010/C (sau echivalent)

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi si consumabile compatibile cu analizor de biochimie Jeol BioMajesty JCA-BM6010/C (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

BM Solutie spalare cuve kit= 2000 ml

BM Solutie verificare cuve kit= 2000 ml

BM Solutie hemolizare hemoglobina glicozilata kit=4 x 450 teste

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 134 424.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi utilizati in tratarea apelor uzate

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi utilizati in tratarea apelor uzate

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Sulfat Feros 25% kg

Hidroxid de sodiu 40% kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 540 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glicerina anhidra

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glicerina anhidra

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Glicerina anhidra. p.a- litri

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 618.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analizor de imunologie Alegria, metoda ELISA (sau echivalent)

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi pentru analizor de imunologie Alegria, metoda ELISA (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Anti-beta2-Glykoprotein I IgA Kit x 24 teste

Anti-beta2-Glykoprotein I IgG Kit x 24 teste

Anti-beta2-Glykoprotein I IgM Kit x 24 teste

Anti-beta2-Glykoprotein I Screen Kit x 24 teste

Anti-Cardiolipin IgA Kit x 24 teste

Anti-Cardiolipin IgG Kit x 24 teste

Anti-Cardiolipin IgM Kit x 24 teste

Anti-Cardiolipin Screen Kit x 24 teste

Anti-Phospholipid Screen IgG Kit x 24 teste

Anti-Phospholipid Screen IgM Kit x 24 teste

25-OH Vitamin D3/D2 Kit x 24 teste

25-OH Vitamin D3/D2 Control Set kit 2 x 2,5 ml

Anti-Helicobacter pylori IgG Kit x 24 teste

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 327 285.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kituri de coloratie

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kituri de coloratie

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Coloratie Giemsa fl. 250 ml

Coloratie May-Grumwald fl.250 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 610.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analizorul de ioni ABL80Flex (sau echivalent)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi pentru analizorul de ioni ABL80Flex (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Solution Pack ABL 80 kit

Control intern de calitate nivel 3 Kit x 30 fiole

Senzor casete reactiv Kit pentru 300 teste

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 347 296.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Control negativ ANTI-D monoclonal

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Control negativ ANTI-D monoclonal

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alcool isoamilic

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Alcool isoamilic

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 265.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acid tricloracetic

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acid tricloracetic

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 956.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Balsam de Canada sintetic (Entellan)

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Balsam de Canada sintetic (Entellan)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 455.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi de hematologie pentru analizor Pentra DF Nexus (sau echivalent)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi de hematologie pentru analizor Pentra DF Nexus (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

Basolyse Kit= 5 litri

Leucodiff Kit= 1 litru

Cleaner Kit= 1 litru

Lysebio Kit= 1 litru

Diluent Kit= 20 litri

Minocal (sange de calibrare) Kit= 2ml

Minoclair Kit= 0,5 litri

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 266 243.75 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi si consumabile pentru analizor microbiologie Microscan WalkAway DXM1040 (sau echivalent)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi si consumabile pentru analizor microbiologie Microscan WalkAway DXM1040 (sau echivalent)

Cantitate minima 24 luni Cantitate maxima 24 luni - conform caiet de sarcini atasat

MS POS BREAKPOINT COMBO 28 kit x 20 teste

MS NEG BREAKPOINT COMBO 42 kit x 20 teste

MS MICROSTREP PLUS 6 kit x 20 teste

MS YEAST ID kit x 20 teste

MS ANAEROBE ID kit x 20 teste

MS Inoculator-D pentru paneluri conventionale kit 240 buc.

MS Ulei Mineral pentru sistemul WalkAway kit 250 ml

MS Ulei Mineral 60 ml kit 60 ml

MS Apa de inoculare sterila kit 60 x 3 ml

MS Hidroxid de sodiu 0.05N kit 30 ml

MS Apa de inoculare cu pluronic kit 60 x 25 ml

MS Standard Yeast turbidity buc.

MS 96 Well Tray Lids W/A kit 240 buc.

MS Capace tavita probe kit 12 buc.

MS Reactiv Kovacs 30 ml kit

MS Alfa-naftol kit 30 ml

MS Hidroxid de potasiu kit 30 ml

MS Acid sulfanilic kit 30 ml

MS N-N-Dimetil-Alfa-Naftilamina kit 30 ml

MS Reactiv peptidaza kit 30 ml

MS Clorura de fier III kit 30 ml

MS Bulion Mueller-Hinton kit 10 x 25 ml

MS Inoculare salina kit 60 x 3 ml

MS Hartie eticheta cod bare rola

MS Reactiv Ehrlichs kit 30 ml

MS Xilen kit 30 ml

MS Picurator reactivi kit 10 buc.

MS Vas deseuri kit x 4 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 401 484.62 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi si consumabile compatibile cu procesorul de tesuturi Histo-Tek VP1 (sau echivalent)

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi si consumabile compatibile cu procesorul de tesuturi Histo-Tek VP1 (sau echivalent)

Lame sectionare microtom kit x 50 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 811.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

• Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorii economici clasati pe primele trei locuri in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local pentru sediul de lucru implicat in contract, buget de stat etc.) valabile la data prezentarii acestora pentru sediul principal; Pentru sediile secundare/ punctele de lucru implicxate in contract, - ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

• Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

1. Sef lucrari Dr.Ec. CUMPAT CARMEN MARINELA, in calitate de manager

2. dr. BALTAG DORU, in calitate de director medical

3. ec. HUTU DANIELA, in calitate de director financiar-contabil

4. ec MANCAS ELENA, in calitate de sef serviciu investitii si contractare

5. BALAN STEFANIA, in calitate de consilier juridic.

De asemenea subcontractantii propusi trebuie sa nu se gaseasca in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE va fi completata si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul A: Capacitatea de a corespunde cerintelor, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de O.N.R.C (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Documentele cerute la Cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareProportia de subcontractareCerinta nr.1-Partea/Partile din contract pe care operatorii economici intentioneaza sa o/ le subcontractezeResursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. În cazul în care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci atoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantiii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Cerinta nr 2 Informatii despre asociati..

Loturile: 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiPentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiCerinta nr.2- Aviz de functionare din partea Ministerului Sanatatii (inclusiv ANEXELE), pe numele ofertantului, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul XX “Dispozitive medicale”- copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul” sau o declaratie pe propria raspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care sa reiasa cum este inregistrat produsul pentru a fi comercializat in Romania, fara a produce in urma utilizarii riscuri negative in actul medical din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire cerinta 1: Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV – a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala – Proportia de subcontractare, completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa, impreuna cu acordul de subcontractare. Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori, la solicitarea autoritatii contractante.Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.Mod de indeplinire cerinta 2 Se ataseaza si acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)- PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala / Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii, urmând ca documentul justificativ, respectiv Avizul de functionare din partea Ministerului Sanatatii (inclusiv ANEXELE), pe numele ofertantului, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul XX “Dispozitive medicale” sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat. In cazul in care produsul nu este inregistrat ca dispozitiv medical, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, din care sa reiasa cum este inregistrat produsul pentru a fi comercializat in Romania, fara a produce in urma utilizarii riscuri negative in actul medical din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare IasiDocumentele cerute la Cerinta nr.2 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAEÎnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. In vederea prevenirii apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice si pentru o abordare unitara si nediscriminatorie a ofertantilor, acest criteriu de calificare este necesar pentru a dovedi ca ofertantul este inregistrat ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/04/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Alte informatii

Art. 138. - (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

(3) În situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, fără reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasamentIn cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari operatorilor economici, respectand prevederile art.92/Legea 98/2016 si art.134/HG 395/2016.

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in cee ace priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificare operatorilor economici, respectand prevederile art 92/Legea 98/2016 si art 134/HG395/2016

Nota: “specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca effect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea “sau echivalent” (art 156 din Legea 98/2016)

Modul de atribuire a contractelor subsecvente

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de creditele disponibile. Astfel, autoritatea contractanta va incheia acorduri cadru cu primii trei ofertanti a caror oferte sunt declarate admisibile si castigatoare (in cazul in care acestia nu semneaza AC se va trece la urmatorul clasat, in cazul in care exista), ulterior in functie de credite se va incheia contract subsecvent cu ofertantul clasat pe locul 1, daca isi mentine pretul.

In fisa de date la sectiunea VI.4.3. Procedura de contestare:” Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016, conform Art. 154 Lege 98/2016; Art. 20(2) și (3) H.G 395/2016”

Confidentialitatea: Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberal acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/ sau fundamentari/ justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caaracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu character personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala conform art 57 din Legea 98/2016 actualizata

Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro. Comunicarile de orice fel se vor realiza prin posta, e-mail, fax, SICAP, etc.

Termen de solicitare clarificari: in a 18-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor iar termenul de raspuns la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/09/2023